Satu Hovi

Satu Saari

Betjäningsansvarig för sparande och placerande

Jag är intern utbildare på banken. Ofta delar jag uppdraget att introducera nya Sparbanksanställda samt ge utbildning i dagliga ärenden med min kollega Tuula Suomi.

Sparande och placering är mina starkaste kunskapsområden som jag har utvecklat under mina över 20 år vid Sparbanken.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning