Ville Lehtimäki

Ville Lehtimäki

Finansieringschef

Jag är finansieringschef på vårt företagskontor vid Salutorget. Jag har arbetet inom bank- och finansieringsbranschen i 12 år, av vilka största delen med företag och företagsfinansiering.

Företagsfinansiering är alltså mitt starkaste kompetensområde, så tveka inte att ta kontakt för närmare diskussioner!
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Företagsfinansiering