christina_norrlund

Christina Norrlund

Privatrådgivare

Jag har 35 års arbetserfarenhet i branchen med varierande och mångsidiga arbetsuppgifter.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Lån

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Betalningsrörelsetjänster