hanna_stenholm

Hanna Stenholm

Chefsjurist

Jag har arbetat som chefsjurist vid Närpes Sparbank sedan 2014, men jag har över 10 års arbetserfarenhet som jurist. Till mig kan du vända dig i olika juridiska ärenden, såsom köpebrev, testamenten och bouppteckningar. Jag står även till tjänst med rådgivning i olika ärenden. Jag trivs väldigt bra med mitt jobb och tycker om den dagliga kundkontakten. 
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Juridiska tjänster