jan-erik_nyberg

Jan-Erik Nyberg

Privatrådgivare

Jag har arbetat 37 år i branschen. Jag började som sommarvikarie varefter jag fick fast anställning.

Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Expertis

Lån

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Företagsfinansiering