Sirkka Vakkila

Sirkka Vakkila

Sparbankir, finansiering och sparande

Företagsbanktjänster med hjärta och sakkunskap.

Med min långa erfarenhet sköter jag dina och ditt företags bankärenden. Du kan lita på att jag sköter allting på bästa möjliga sätt. Jag vill att du ska känna dig lugn när det gäller skötseln av din ekonomi. Du sparar tid när alla dina ärenden sköts av en och samma expert. Kontakta mig för ett samtal!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Lån

Betalningsrörelsetjänster

Företagsfinansiering

Hembesök