Teemu Laitakoski

Teemu Laitakoski

Finansieringsexpert, lantbrukskunder

Jag heter Teemu och fungerar som expert inom lantbruksfinansiering på våra kontor i Salo, Bjärnå och Kimitoön.

Jag började jobba på banken i början av 2019.  Tidigare arbetserfarenheter har jag skaffat mig bla. inom lantbruksrådgivningen, spannmålshandeln samt yrkeshögskolelärare i lantbruksekonomi. Till banken flyttade jag från LPA där jag fungerade som ombud för Salo-området och Åland. Tack vare min studie- och arbetsbakgrund kan du sköta dina ärenden med mig även på svenska.

Jord- och skogsbruksföretagarnas spektrum är brett och jag vill ännu lära mig mycket nytt om lantbrukets olika produktionsgrenar, samt vara företagarens partner i olika finansiella lösningar inom jord- och skogsbruk. Då du planerar dina investeringar och vill öka din tillväxt, ta kontakt!
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Expertis

Lån

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster