Minna Kinnunen

Minna Kinnunen

Chef för betalningsrörelse

Kvalitativa lösningar för betalningsrörelser – med yrkeskunnighet. Jag arbetar som chef för betalningsrörelser. Jag har en tre årtionden lång erfarenhet av företagens betalningsrörelser. Jag strävar efter att hitta de bästa och smidigaste lösningarna för ditt företags betalningsrörelser. För oss är kunden viktigast. Välkommen till en bank med nöjda kunder. 
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Betalningsrörelsetjänster

Ledning och förvaltning