Adrian Candolin

Adrian Candolin

Administrativ direktör

Jag fungerar som förvaltningsdirektör och ansvarar även för bankens kontorsstöd samt juridiska tjänster.
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning

Juridiska tjänster