Kirsi Kaario

Kirsi Kaario

Bankjurist

Förmögenhetsjuridik för hela livsloppet

Jag arbetar som jurist på Västra Nylands Sparbank. Vi är ett sakkunnigt och flexibelt team som specialiserat sig på juridiska frågor.

Jag förhandlar med Dig i förtroende på det kontor som passar Dig bäst.

Jag granskar Dina ärenden som helhet och vill hitta de bästa lösningarna som håller en lång tid. Jag har specialiserat mig på förmögenhetsförvaltning och förmögenhetsöverföring, skattefrågor samt familjerätt och kvarlåtenskapsrätt.

Du är välkommen att komma och diskutera Dina juridiska frågor.