Maarit Sinkko

Maarit Sinkko

Utvecklingschef

I kundens och personalens tjänst

Jag är en proffs som jobbar med personal- och utvecklingsärenden. Under mina tidigare år har jag jobbat med många intressanta arbetsuppgifter, både på privat- och på företagssidan. Jag vill vara med och skapa en inspirerande, sparrande och framgångsrik arbetsatmosfär. Jag tror, att då vi erbjuder den bästa arbetarupplevelsen kan vi också erbjuda den bästa kundupplevelsen. Har du redan fått en Sparbanksupplevelse?

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning