Marianna Hartikainen

Marianna Hartikainen

Placeringschef

Expert på finansieringsbranschen till er tjänst

Jag arbetar som placeringschef i Västra Nyland. Min avsikt är att verkligen hjälpa mina kunder att hitta bästa möjliga lösning bland annat för kapitalförvaltning. De bästa lösningarna hittar vi då vi känner varandra och har hittat ett gemensamt förtroende. Jag upplever att jag lyckats med mitt arbete då jag ser glädjen i kundens ansikte – vi hittade rätt lösning. Kom och diskutera med mig så hittar vi rätt lösning också för Dig!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Spara

Placera

Kapitalförvaltning