Marja Talvasto

Marja Talvasto

Finansieringsspecialist, företagskunder

Jag arbetar på Företagsbank i Lojo.

Jag har hand om tjänster som berör företagens och företagarnas finansiering, betalningsrörelser samt sparande. Det mest givande i mitt arbete är att erbjuda kunderna den bästa personliga servicehelheten. En nöjd kund är mitt primära mål i arbetet.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Lån

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster