Sirkku Åhlfors

Sirkku Åhlfors

Servicerådgivare

Jag är infödd Lojobo och har ca 30 års bankerfarenhet av Västra Nylands Sparbank.

Jag arbetar med betalningsrörelser på kontoret i Lojo. I mina arbetsuppgifter ingår dagliga bankärenden i kassatjänster under bankens öppethållningstider. Välkommen till kassatjänster!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Dagliga tjänster

Betalningsrörelsetjänster