Tiina Oksanen

Tiina Oksanen

Finansieringsexpert

En betjänande specialist för dig!

Med min mångsidiga sakkunskap hjälper jag dig att lösa dina och din familjs finansierings- och placeringsärenden.
Ta kontakt med mig så planerar vi tillsammans det bästa skräddarsydda slutresultatet för just dig.

Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Lån

Spara