Lånetaket för bolån - vad betydde det i praktiken?

Vi har frågat experter i Sparbankerna i olika delar av landet viken inverkan lånetaket för bolån ha haft.

Enligt den lag som trädde i kraft i början av juli 2016 kan en bostad inte köpas helt på lån om säkerheten utgörs endast av den bostad som köps. Tio procent av bostadens pris ska täckas med besparingar eller andra säkerheter. För dem som köper sin första bostad är kravet fem procent. Om man inte har några egna besparingar används som säkerhet utöver den bostad som köps i allmänhet föräldrarnas bostad eller annan egendom.

Bankdirektör Juha-Antti Puurunen på Säästöpankki Optia berättar att informationen om lånetaket har nått kunderna eftersom största delen har känt till saken när de kommit till låneförhandlingarna.

- De flesta kunder har haft säkerheterna i ordning. Det har funnits besparingar eller en gammal bostad eller så har de t.ex. kunnat använda sina föräldrars realsäkerheter så att lånetakets villkor uppfylls. Av dem som inte har haft de säkerheter som den nya lagen kräver har största delen godkänt läget, skjutit upp bostadsanskaffningen i samförstånd med banken och börjat spara.

Enligt Puurunen har efterfrågan på lån i Säästöpankki Optias regioner i östra, mellersta och norra Finland varit livlig och de förändringar som lånetaket orsakat har man kunnat gå igenom med kunderna i en positiv anda.

- Besvärligare än normalt har det varit bl.a. i sådana fall där den ena i ett par är förstabostadsköpare men inte den andra. Likaså har parens BSP-lånearrangemang kunna vara lite krångliga om BSP-kontot är bara i den enas namn. Dessutom kan företagarnas behov av tilläggslån, såsom renoveringslån för den egna bostaden, bli mera komplicerade än tidigare eftersom bostaden i allmänhet redan är pantsatt som säkerhet för företagets lån. Enligt Puurunen ser man på sådana situationer alltid från fall till fall och funderar tillsammans med kunden hur man ska göra.

Lånetaket påverkade inte antalet bolån

Bankdirektör Jukka Taimisto på Liedon Säästöpankki konstaterar att lånetaket inte har haft särskilt stor inverkan på försäljningen av bolån i Åbotrakten. Strax innan lånetaket trädde i kraft kunde man se en liten uppgång i låneansökningarna.

- I Sparbanken uppmanar vi kunderna att bekanta sig med det lagrum som gäller lånetaket.
Till exempel har många trott att den egenfinansiering på tio procent som behövs alltid måste finnas tillgänglig fastän den kan ersättas också med andra realsäkerheter såsom föräldrarnas bostad.

Susanna Vesterinen på Lammin Säästöpankki som är kundansvarig på kontoret i Nurmijärvi säger att det rör sig många lånekunder nu i södra Finland.

- Det känns som om tron på att ekonomin är på väg upp har återvänt och man vågar igen göra anskaffningar. Många vill inte längre skjuta upp köpet eller bytet av bostad. Det ha också varit många som konkurrensutsätter bankerna i bostadsbytet.

Bland de kunder som Vesterinen möter har den nya lagen eller effekterna av den i förhandlingarna ofta kommit som en överraskning.

- Det har funnits fall där en kund kommer till Sparbankens kontor efter att hen av sin nuvarande bank har fått ett negativt finansieringsbeslut. Konkurrenterna har tydligen inte kunna berätta för kunden tillräckligt tydligt att det är fråga om en ny lag och att orsaken till det negativa svaret inte finns hos kunden utan i otillräckliga säkerheter.

Lånetaket har medfört att kunderna oftare vill föra låneförhandlingar redan innan de hittat en ny bostad. De vill veta hur mycket lån de med sina säkerheter kan få och först när de vet det börjar de fundera på vilken bostad de ska köpa.

Vesterinen berättar att man i Lammin Säästöpankki redan före den nya lagen begärde tillräckliga säkerheter av lånekunderna och att någon betydande förändring i rutinerna därför inte ägt rum hos dem.

- Lagen i sig är nu tydlig för kunderna. Trots lånetaket förblir en bostad enligt mig den vettigaste anskaffningen och finansieringsobjektet.

Bankdirektör Lauri Valtonen på Huittisten Säästöpankki bekräftar att lånetaket inte har lett till någon betydande ändring i antalet bolån som de beviljar.

- Den största delen av bolånen i vår bank fyllde kraven på säkerhet redan tidigare och ingen uppgång i antalet beviljade lån sågs i slutet av juni.

Enligt Valtonen har det i enstaka bostadsbytesprojekt kunnat uppstå en djupare diskussion om kraven på egenfinansiering eller tilläggssäkerheter, men eftersom det också i lagen är fråga om kundens fördel har man i regel kommit framåt i gott samförstånd med kunderna.

 

Läs mer on rel="noopener noreferrer" bolån

Be on en bolåneoffert

...