Utlottningens regler

 1. Utlottningens arrangör
  Sparbanksförbundet anl (FO-nummer: 0117011-6), Industrigatan 33, 00510 Helsingfors (nedan arrangören).
 2. Kampanjtid
  Kampanjen börjar 6.5.2019 och slutar 30.9.2019.
 3. Deltagande i utlottningen 
  Du deltar i utlottningen genom att ge Sparbanken tillstånd till e-postmarknadsföring. Alla kunder i Sparbankens kundregister som vid utlottningstidpunkten har ett giltigt e-postmarknadsföringstillstång och en uppdaterad e-postadress deltar i utlottningen. Ifall det framgår något som helst fusk har arrangören rätt att slopa deltagandet.
  Alla 18-åringar som under utlottningstidpunkten bor permanent i Finland kan delta i utlottningen. Personer som har något med utlottningens arrangemang att göra samt dessa personers familjemedlemmar har inte rätt delta i utlottningen. Samma gäller arrangörens personal.
 4. Priser, utlottning av vinnare och lotteriskatt 
  Vinnarna dras 09.10.2019. Vinsten är tre (3) paket med fyra Finnkinos biobiljetter. En deltagare kan vinna en vinst. Vinsten kan inte bytas till pengar. Arrangören av utlottningen svarar för eventuell lotteriskatt.
 5. Offentliggörande av vinnarna 
  Vinsterna i utlottningen levereras till den postadress som vinnarna uppgett i Sparbankens kunduppgifter. Vinnaren kontaktas per e-post ifall ingen postadress hittas. Om arrangören inte når vinnaren via e-post inom 14 dagar efter utlottningen och priset inte löses ut görs en ny utlottning.
 6. Arrangörens ansvar 
  Arrangörens ansvar gentemot deltagarna kan inte i något fall överstiga värdet eller antalet för de priser som nämnts i reglerna. Arrangören ansvarar varken för deltagande som fallit bort på grund av tekniska orsaker eller datatekniska hinder för deltagande.
 7. Genom att delta i utlottningen godkänner du reglerna 
  Arrangören behåller rätten att ändra utlottningens regler. Genom att delta i utlottningen förpliktar sig en deltagare att följa dessa regler samt de beslut som arrangören fattar i enlighet med reglerna eller eventuella regeländringar.
 8. Behandling av personuppgifter 
  Principerna för behandling av personuppgifter finns i Sparbankens dataskyddsbeskrivning.