Fem hinder på vägen till förmögenhet

Att bli förmögen är inte lätt för någon. För kvinnor är det fortfarande svårare att bli förmögen än för män. Grundaren av sammanslutningen Vauras nainen och förmögenhetscoachen Terhi Majasalmi berättar vad det kan bero på och ger tips om hur man kommer över hindren.

1. Brist på mod

Grundaren av sammanslutningen Vauras nainen och förmögenhetscoachen Terhi Majasalmi anser att ett typiskt hinder på vägen till förmögenhet är bristen på mod. Många vågar inte börja eftersträva förmögenhet eftersom de saknar kunskap och förmåga. Om de inte har någon närstående eller vän som uppmuntrar dem stannar det ofta vid tanken. Speciellt kvinnor borde inte vara rädda att skaffa sig kunskap om pengar och själv ta ledningen eftersom kunskap ger säkerhet, säger Majasalmi.

Det första steget att bli förmögen är enligt henne att sätta sig in i ämnet: tala med experter, läsa böcker om placering eller följa branschens medier. Snabba lösningar finns ändå inte utan det gäller att studera.

– Man kan tänka på samma sätt som när man vill få hälsosammare levnadsvanor. Alla får återfall men det är de små stegen i rätt riktning som betyder mest.

2. Brist på planmässighet

Många som vill bli förmögna saknar helt planmässighet.

Var och en borde göra en budget för ett år framåt och besluta hur mycket pengar man till exempel ska använda till semesterresor och hur mycket man ska spara. Sparpengarna lönar det sig att sätta i en reservkassa och i placeringar. Genom att spara och placera planmässigt kan man utnyttja tiden som ändå går och ofta utan att man ens märker det, påminner Majasalmi.

3. Man förstår inte värdet av förmögenhet

Många har ofta svårt att förstå varför man ska ha förmögenhet. Förmögenhet ger trygghet och möjligheter. Om man blir arbetslös, vill ändra riktning i arbetslivet eller bli företagare måste man ha förmögenhet för att man ska kunna upprätthålla den nuvarande levnadsstandarden. Överlag sker det många saker i livet där extra pengar behövs. När man förstår vilket mervärde förmögenhet ger blir det lättare att öka på den, säger Majasalmi

4. Det anses fel att värdera förmögenhet

Det finns många negativa föreställningar kring strävan efter förmögenhet. Man tänker att man på något sätt är en dålig människa om man är intresserad av pengar och av att bli förmögen

– Det sitter över lag i finländarnas ryggrad att pengar ska man förtjäna genom att arbeta i sitt anletes svett och att alla andra sätt att skaffa pengar är fel. Man borde lära sig att kapital är en likadan produktionsfaktor som människorna är. Fastän man själv skulle ha förmögenhet betyder det inte att någon annan blir utan eftersom förmögenheten alltid har någon ägare, säger Majasalmi.

5. Man förbereder sig inte för moderskapsledighet

En faktor som försvårar framför allt kvinnans möjligheter att öka sin förmögenhet är tillökning i familjen och den familjeledighet som följer på det.

– Kvinnans inkomster sjunker under mammaledigheten och dessutom tar barnen en stor del av inkomsten. En del säger att barn och pengar inte platsar i samma mening men om man tänker ekonomiskt måste de göra det. Det gynnar också barnen om familjens ekonomi är i skick, påminner Majasalmi.

Hon anser att de som lever i ett parförhållande ska försöka öka bådas inkomster så att det går att bevara levnadsstandarden när familjen växer. När bägge parter i ett par deltar och gör sitt bästa för att öka den gemensamma inkomsten kan man bli förmögen också när man har familj.

Expert: Förmögenhetscoachen Terhi Majasalmi. Mera information: vaurasnainen.fi

Sparbankens tips till kvinnor

  • Börja själv ta hand om din ekonomi och boka en tid till Sparbanken för Din ekonomi i fokus. Bankens experter hjälper dig att komma igång med att spara och placera.
  • Nätbankens Ekonomivakt hjälper dig att följa med dina inkomster och utgifter. Se vart pengarna går och fundera på om det är något du kan skära ner på.
  • Drömmer du om tillökning i familjen? Börja fondspara i tid så kan du hålla din nuvarande levnadsstandard när inkomsterna minskar.
  • Ett bra sätt att upprätthålla kvinnans levnadsstandard också under pensionstiden är att komma överens om att den av makarna som jobbar sparar i fonder för den blivande mamman när hon är mammaledig.
...