Förälskelse gör dig förmögen snabbare

Ett parförhållande gynnar sparande. Paret får stöd av varandra att hålla sig till sparmålet och det blir mera pengar över när man är två. Placerande passar varje par eftersom också små besparingar ger god avkastning med tiden.

Jukka och Cisil Heltimoinen är ivriga sparare. Det har de blivit under de senaste åren.

"Som singel skulle jag knappast tycka att det är viktigt att spara. När båda sparar sporrar man varandra", säger Jukka.

"Ensam skulle jag inte kunna spara alls", berättar Cisil.

Beslutsamhet är något man verkligen behöver. Heltimoinens har sparat målmedvetet redan i två år. Fastän Cisil har varit arbetslös nästan halva tiden har de lyckats överskrida målet.

Heltimonens pratar öppet om pengar och har kommit överens om gemensamma spelregler för ekonomin. När man sparar hjälper det att man känner sina egna konsumtionsvanor. Cisil överför hela sparsumman, som bäst halva lönen, så fort den kommer.

"Annars skulle den lätt gå till shoppande", säger hon och skrattar.

Jukka igen överför en viss summa till sparkontot på lönedagen men dessutom tävlar han med sig själv resten av månaden. Målet är att han när nästa lön kommer ska kunna spara en del av den föregående lönen.

Jussi Lähteenmäki som är placeringsdirektör i Sparbanken har ett mycket enkelt tips till dem som sparar.

"Viktigast är att börja", säger han.

Ett traditionellt sparkonto är inte den enda möjligheten. Lähteenmäki rekommenderar till exempel en sparförsäkring som ett flexibelt alternativ för det månatliga sparandet för den fungerar som ett reservkonto som ger avkastning.

Försäkringens placeringsobjekt väljs rel="noopener noreferrer" bland Sparbankens fonder och placerat kapital kan när som helst tas ut skattefritt.

Fakta talar för att spara som par: bostadskostnaderna och matkostnaderna är mindre när de delas än när man bor ensam.

"Det finns vissa nödvändigheter i livet och de kostar också en del. Om man har någon att dela de här kostnaderna med kan man spara mera", säger Lähteenmäki.

Enligt Lähteenmäki är det lättare att hålla sig till sparbeslutet också under svårare tiden när det är två som har förbundit sig till det. Med ett gemensamt beslut stöder paret varandra och ser till att man inte av stundens ingivelse tar pengar från sparprogrammet till extra anskaffningar.

Att spara och placera är inte bara för dem som har stora inkomster utan också av små summor kan man samla ihop ett placeringskapital. Jukka som är produktionschef på DHL och Cisil som för tillfället jobbar som projektanställd på Moniheli har märkt att det i den dagliga konsumtionen är lätt att avstå från små saker när man håller målet klart i huvudet och livet också annars är okey.

Cisil säger att det inte lönar sig att bli och grubbla över sin lilla lön eller att få en stunds förnöjelse av att shoppa utan man ska se längre fram i tiden.

"Alltid kan man spara några euro om inget speciellt händer", säger Jukka.

För Heltimoinens är att spara inte bara att flytta pengar från ett konto till ett annat. Sparsamhet är en livsstil: de funderar noga vilka försäkringar som passar bäst, de har koll på elåtgången och köper hållbara produkter. Allt behöver man inte skaffa själv utan Heltimoinens delar fönstertvättar och andra saker som man använder sällan med Jukkas sida av familjen.

"Tillsammans är det lättare att låta bli att köpa saker", säger Jukka.

Utöver ett gemensamt BSP-konto för förstabostadsköpare har Jukka ett konto för sämre tider som han inte velat ha nätbankskoder till. För Heltimoinens är det klart att drömmarna och viljan att vara beredd på det som kommer inte försvinner någonstans.

"Jag kommer säkert att spara resten av livet. Drömmarna tar inte slut", säger Cisil.

Den vanligaste orsaken till att finländarna sparar är enligt Lähteenmäki att man vill vara beredd på såväl negativa som på positiva överraskningar. En annan allmän orsak är att spara till något: en bostad, utlandsresa, familjefest.

När man sparar t.ex. 50 euro i månaden får man på ett år ihopsparat 600 euro i en fond. Med fondens avkastning kan man snabbare uppfylla sin dröm eller samla ihop för sämre tider.

"Om man har en liten buffert så behöver man inte fundera hur man ska klara det varje gång man står inför överraskande utgifter", säger Lähteenmäki.

När man börjar spara tillsammans är det bra att också diskutera möjligheten av tråkiga händelser såsom skilsmässa eller att den ena avlider. Det är bra att ta reda på saker och fundera vad man kunde göra i en sådan situation.

Samborpar ska fundera på ett testamente eftersom sambor inte har samma giftorätt till den andras egendom som äkta makar har. För alla par lönar det sig att klart komma överens om spelreglerna och kanske också skriva ner något på papper.

"I en svår situation har man så mycket annat att tänka på att det är bra att man redan i förväg har funderat på hur man sköter det ekonomiska", säger Lähteenmäki.

På sparkonton kan man ha pengar i bådas namn, men när man placerar agerar man som individer. Om den ena maken placerar gemensamma pengar eller den andras egendom ska man prata öppet om saken och också reda ut beskattningen av placeringarna.

Spararen ska beakta det nuvarande ekonomiska läget. Just nu är räntorna historiskt låga och till exempel ett brukskonto ger just ingen avkastning.

"Om man vill ha avkastning måste man på något sätt ta med placering i aktier", säger Lähteenmäki.

Många förhåller sig skeptisk till att placera: men när vi inte kan, förstår eller vågar, och inte har vi egentligen heller tid. Det kan gå att spara men att öka sin förmögenhet känns svårt.

"Alldeles i onödan", säger Lähteenmäki.

Han uppmanar skeptikerna att komma till banken för att diskutera saken. Enligt honom försöker man i Sparbanken förstå kundens mål och hjälpa hen att hitta det lämpligaste sättet att nå dem. En expert går grundligt igenom principerna för placering med kunderna.

Och allting behöver man inte kunna själv.

Fondspararen behöver inte fundera på vad som rel="noopener noreferrer" händer i världen rel="noopener noreferrer" eller hur man ska reagera på alla nyheter. Fondens rel="noopener noreferrer" portföljförvaltare rel="noopener noreferrer" fattar de här besluten för kunderna varje dag.

Fördelen med en sparförsäkring är dess flexibilitet. Placeraren kan välja flera placeringsobjekt för sin försäkring och byta objekt utan skattepåföljd.

Den största skillnaden mellan ett sparkonto och att placera i fonder och en sparförsäkring är förutom avkastningen hur avkastningen beskattas. Från ett konto tas källskatten på ränteinkomsten varje år. I en sparförsäkring och fondsparande sker beskattningen i framtiden när man eventuellt börjar ta ut pengar. När man inte betalar någon årlig skatt på värdeökningen kan man få den att avkasta mera. Med åren kan skillnaden i avkastning vara betydande.

I Sparbanken gör man ofta ett par tre olika sparplaner för kunderna. Sparplanen anpassar sig till förändringar i livsituationen.

"Ingen skulle ju kunna börja spara om man var tvungen att binda sig för tio år framåt. Livet går inte så", säger Lähteenmäki.

Vill du börja spara? Boka tid så kan vi tillsammans hitta det bästa sättet för dig att öka din förmögenhet.

 

...