Utlottningens regler

Utlottningens arrangör
Sparbanksförbundet anl (FO-nummer: 0117011-6), Industrigatan 33, 00510 Helsingfors (nedan arrangören).

Kampanjtid
Kampanjen börjar 19.11.2020 och slutar 28.2.2021.

Deltagande i utlottningen
Du deltar i utlottningen genom att ge Sparbanken tillstånd till e-postmarknadsföring. Alla kunder i Sparbankens kundregister som vid utlottningstidpunkten har ett giltigt e-postmarknadsföringstillstång och en uppdaterad e-postadress deltar i utlottningen. Ifall det framgår något som helst fusk har arrangören rätt att slopa deltagandet.

Alla 18-åringar som under utlottningstidpunkten bor permanent i Finland kan delta i utlottningen. Personer som har något med utlottningens arrangemang att göra samt dessa personers familjemedlemmar har inte rätt delta i utlottningen. Samma gäller arrangörens personal.

Priser, dragning av vinnaren och lotteriskatt
Dragningen sker den 8 mars 2021. Vinsten är ett (1) fondpresentkort värt 300 euro till Sparbankens fonder. Vinsten kan inte bytas mot kontanter. Arrangören ansvarar för eventuell lotteriskatt på priset.

Offentliggörande av vinnarna
Vinnaren kontaktas angående vinsten via e-post eller telefon. Om arrangören inte når vinnaren via e-post eller telefon inom 14 dagar från dragningen lottas den outlösta vinsten ut igen.

Arrangörens ansvar
Arrangörens ansvar gentemot deltagarna kan inte i något fall överstiga värdet eller antalet för de priser som nämnts i reglerna. Arrangören ansvarar varken för deltagande som fallit bort på grund av tekniska orsaker eller datatekniska hinder för deltagande.

Genom att delta i utlottningen godkänner du reglerna
Arrangören behåller rätten att ändra utlottningens regler. Genom att delta i utlottningen förpliktar sig en deltagare att följa dessa regler samt de beslut som arrangören fattar i enlighet med reglerna eller eventuella regeländringar.

Behandling av personuppgifter
Principerna för behandling av personuppgifter finns i Sparbankens dataskyddsbeskrivning.