Att säkra lön

Sjukdom, en minskning av inkomstnivån, stigande räntor... allt går inte alltid enligt planerna. Därför lönar det sig att fundera på att säkra lån. Här är några av våra alternativ.
Sparbankens varumärkesbild.

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

Fast ränta

Räntorna är fortfarande låga, men hur länge? Du kan välja fast ränta på ditt lån och då hålls rän-tesatsen oförändrad under hela perioden.

Räntekorridor

Vill du ha trygghet i ditt företags vardag? Välj räntekorridor så får du förutsägbarhet i ditt före-tags verksamhet och en maximi- och minimiräntesats för ditt lån.

Sparbankens fonder

Tro inte på tur eller ödet. Var och kan bli framgångsrik – också du. Sparbankens fonder ger dig en god möjlighet ett bli förmögen.