Konjunkturöversikt för hushåll 1/2021

I denna rapport granskas de omständigheter som råder inom den finländska ekonomin och som påverkar i synnerhet hushållens ekonomiska situation. Dessa är bland annat arbetsmarknadsläget, utvecklingen av inkomstnivåerna, prisstegringen, bostadsmarknadsläget samt hushållens skuldsättningsgrad och faktorer som påverkar tillgångarna.

Säästöpankin brändikuva

Sammanfattning:

 • Coronaviruset och pandemin som den orsakade har slagit hårt mot världsekonomin och förändrat våra liv på många sätt. År 2020 väntas den globala ekonomin minska med ca 4 procent, vilket är historiskt sett mycket. 
 • Finlands ekonomi har under coronakrisen klarat sig bättre än andra ekonomier och också klart bättre än vad man fruktade i början av coronakrisen. Minskningen av Finlands ekonomi torde stanna på ca 3 procent år 2020.
 • År 2021 kommer att vara ett år av återhämtning. Återhämtningen möjliggörs av vacciner som utvecklats exceptionellt snabbt, vilket gör det möjligt att långsamt häva åtgärderna som orsakat åtstramningar inom ekonomin och minska människornas rädsla för smitta.
 • Under början av året kommer vi ännu att få stå ut med coronan, men under andra hälften av året kommer återhämtningen att komma igång ordentligt. Vi förväntar oss att den finländska ekonomin växer med 2,5 procent 2021.
 • De finländska hushållen har under coronan kunnat spara mer pengar än tidigare. Detta möjliggör en snabb ökning av konsumtionen när coronan avtar.
 • Arbetslösheten kommer att vara hög ännu i början av året tills den avtar något mot slutet av året. I synnerhet arbetslöshetsgraden bland unga har stigit. De unga är också oroade över sina framtida arbetsmöjligheter.
 • Coronakrisen har behandlat hushållen olika. För en del har inkomsterna sjunkit, men för många har de också stigit. Lönesumman för unga har sjunkit mest.
 • Människornas konsumtionsvanor har förändrats snabbt under coronatiden: konsumtionen av tjänster har minskat medan konsumtionen av varor har ökat. När coronan lättar kommer man att återgå till nästan det gamla ”normala”, men även permanenta förändringar i konsumtionen kommer sannolikt att kvarstå.
 • I fråga om hushållens skuldsättning medförde coronakrisen inga stora förändringar och skuldsättningen fortsätter att öka. Bostadskrediter och studielån har lyfts i större utsträckning än tidigare, medan ökningen av konsumtionskrediter och husbolagslån har avstannat.
 • Coronan gjorde finländarna förmögnare: hushållens finansieringstillgångar har ökat snabbare än skulderna. Dessutom ökade hushållen sina placeringar på aktiemarknaden. 
 • Bostadsmarknaden har varit märkvärdigt immun mot coronan. Efter nedgången i april-maj har handelsvolymerna hållits på en hög nivå och högre bostadspriser har setts i flera städer än i allmänhet. 
 • Coronakrisen har lyft fram betydelsen av god hushållning och flexmån i den egna ekonomin. Enligt Sparbankens Sparbarometer har coronakrisen också fått människor att planera sin ekonomi mer än tidigare.

Konsumentes år - infografi 2021.

SPARBANKENS KONJUNKTURÖVERSIKT FÖR HUSHÅLL

Sparbankens chefsekonom Henna Mikkonen granskar i konjunkturöversikten det ekonomiska läget i Finland och i synnerhet de faktorer som påverkar hushållens situation. Dessa är bland arbetsmarknadsläget, utvecklingen av inkomstnivåerna, prisstegringen, situationen på bostadsmarknaden samt faktorer som påverkar hushållets skuldsättning. Sparbanken publicerar konjunkturöversikten två gånger per år.


Henna Mikkonen. Henna Mikkonen
 Sparbankens chefsekonom

 henna.mikkonen@saastopankki.fi
 tel. 040 564 7918
 Twitter: @HennaMikkonen1