Pirkko Ahonen

Sparbanksförbundet anl styrelsens ordförande, AIto Sparbank verkställande direktör