Pirkko Ahonen

Sparbanksförbundet ANL Styrelsens ordförande, Aito Sparbank, Verkställande direktör