Fastighetsmäklare eller företagare hos Sb-Hem?

Sb-Hem behöver hela tiden nya fastighetsmäklare och företagare till sin växande affärsverksamhet. Vi har redan över 80 verksamhetsställen runt om i Finland och mätt enligt antalet verksamhetsställen är vi den tredje största fastighetsförmedlingskedjan i Finland. Du kan vara ett fastighetsförmedlingsproffs eller bara drömma om en mäklarkarriär.
check

Frihet, ansvar och livslångt lärande

check

Utbildning och stöd från ett riksomfattande varumärke hos Sb-Hem-kedjan

check

Kundorienterat och enkelt arbetsgrepp

Är du intresserad av en mäklarkarriär hos Sb-Hem?

Som fastighetsmäklare har du hela tiden kontakt med människor. Du arbetar självständigt men som en del av ett sakkunnigt och okomplicerat team, där man kan diskutera frågor som gäller arbetet. Fastighetsmäklarens arbetsfält är verkligt stort, vilket innebär att man ännu efter tiotals år har mycket att lära. En arbetsam mäklare har möjlighet till en bra inkomst.
 
För många är arbetet som fastighetsmäklare en livsstil!

Varför bli mäklare hos Sb-Hem?

Sb-Hems människonära och okomplicerade sätt att arbeta omfattar såväl kunderna som medarbetarna. Hierarkin i vår kedja är låg.
 
Sb-Hem värderingar är kundnärhet, samarbete, tillförlitlighet och resultatinriktning. Vi tar på ett genuint sätt hänsyn till våra kunder och eftersträvar ett aktivt samarbete och aktiv kontakt, både med våra kunder och våra samarbetspartner. Vi iakttar god förmedlingssed samt bestämmelser och instruktioner inom branschen. Vi utvecklar vår kompetens med kontinuerlig utbildning. Sb-Hems affärsverksamhet växer hela tiden.
 
Sb-Hem är alltid en expert som känner till sitt affärsområde, dess särdrag och rätt prisnivå. 

Om du blev intresserad, kontakta fältdirektör Jussi Hurme (MBA, AFM), tfn 040 519 9951, jussi.hurme@spkoti.fi.

;