Samarbetsföretagare

Som samarbetsföretagare kan du förverkliga dig själv och dina drömmar utan att binda dig till långa avtal. I vår snabbt växande fastighetsförmedlingskedja med branschens bästa framgångskoncept för företagare blir du en del av ett företag vars värden bevisligen har gett hög kundnöjdhet och trivsel i arbetet.

Sb-Hems samarbetspartner är Sparbanken, ett stabilt varumärke som är bland de äldsta i Finland och som förbinder sig till en långsiktig verksamhet. Som lokal samarbetspartner har du förutom Sparbankens stöd också vår franchisingföretagares och teamets stöd. Du får tillgång till det välkända varumärket Sparbankseken och du samarbetar intimt med banken. Vi erbjuder moderna redskap och många färdiga, bevisligen goda lösningar för din företagarbana och ett betrott och rekommenderat varumärke för din affärsverksamhet. Bli din egen framgångssaga som en del av vår snabbt växande och stabila fastighetsförmedlingskedja.

Mera information om samarbetsföretagande i Sb-Hem-kedjan:

;