Förmån för dig

Raksystems

Husbesiktning ger säkerhet i bostadsköp

Av det egna hemmet önskar man utrymme, säkerhet och hälsa. Oberoende av hur kärt hemmet är kommer det situationer när det är dags att byta till större eller mindre eller flytta längre bort efter jobben. För att också det nya hemmet säkert ska vara den bästa möjliga trygga hamnen för en själv och familjen är det bra att försäkra sig om att huset är friskt och att konstruktionerna är i gott skick innan man fattar köpbeslutet.


Som hjälp för säljaren och köparen har vi med mångårig erfarenhet utvecklat en husbesiktning som alltid rekommenderas när man säljer eller köper en fastighet. Besiktningsmannen är expert och gör sitt jobb med yrkeskunskap och erfarenhet och stöder sig i sitt arbete på en i branschen allmänt godkänd gemensam modell som styr husbesiktningen.

 
 
Sparbankens varumärkesbild.
;