Unga vill ha ett eget hem nära goda förbindelser och tjänster

Sb-Hem frågade unga på Facebook vilka drömmar de har i fråga om ett hem. Av de 15–30-åringar som svarade drömmer ca 70 procent om att skaffa ett eget hem. Det viktigaste med det egna hemmet är gott läge, trivsamhet och hemfrid. Gott läge betyder goda offentliga trafikförbindelser och tjänster i närheten av hemmet. Om ett nytt modernt hem drömmer nästan av 60 procent av de unga.

I början av maj lade vi i Facebook in en liten enkät, som var öppen bara några dagar, för unga om deras drömmar om boende, berättar Sb-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen. – Vi vill kartlägga hur unga vill bo om de själva fritt kan bestämma. Målgruppen var 15-30-åringar i hela Finland. Enkäten besvarades av 240 personer av vilka nästan hälften var 19–25 år gamla.

–  Vi frågade vad som är viktigast med ett eget hem, var de vill bo och hur deras önskehem ser ut, fortsätter Rantanen. – Enligt resultaten är det allra viktigaste i det egna hemmet trivsel och hemfrid. Också läget är klart viktigare än så små boendekostnader som möjligt. Här kunde man lätt föreställa sig annat.

Stadens centrum, lugnet på landet eller goda trafikförbindelser och tjänster

– Hela 72 procent av de unga som svarade berättar att deras drömmars hem finns vid goda offentliga trafikförbindelser och nära tjänster. De som drömmer om att bo mitt i stan eller på landet är betydligt färre, säger Jukka Rantanen. – Ändå ville 24,6 procent av dem som svarade skaffa ett eget hem på landsbygden. Om de är unga som kommer från landsbygden eller bor där nu eller stadsbor som drömmer om att flytta till landet, det förtäljer inte vår enkät.

– Det kom också fram att unga vill att det ska vara lätt att bo i det egna hemmet. De är inte intresserade av att renovera eller bygga. Nästan 60 procent angav att de drömmer om ett nytt modernt hem, medan endast 21,9 procent drömmer om ett frontmannahus och en trädgård. En tredjedel berättade att de drömmer om en vindsvåning och takterrass, och 35 procent om en stor egen gård.

– Vår lilla enkät visar att unga på samma sätt som vuxna har olika drömmar om hem och boende. Ändå är det inte viktigt att äga sin egen bostad endast för ca 30 procent av dem som svarade. De vill bo på hyra i sina drömmars hem, konstaterar Rantanen. – Det här stärker min tro på att betydelsen av att äga sitt hem inte kommer att minska signifikant inom en nära framtid.

I bostads- och regionalpolitiken ska man lyssna mera på framtidens bostadsköpare

– När vi gick igenom svaren på enkäten väcktes frågan om vår nuvarande bostads- och regionalpolitik tillräckligt stöder möjligheten för unga att förverkliga sina drömmar om ett hem. Vi vet att den regionala ojämlikheten och polariseringen kommer att fördjupas ytterligare. Det betyder också att unga som bor på olika håll i landet har olika möjligheter att förverkliga sina drömmar om ett hem. Man bör också beakta att den första bostaden numera köps senare än tidigare, vid ca 30 års ålder. Förstabostadsköparna köper också allt oftare familjebostäder direkt, inte en- eller tvårummare.

– Det är viktigt att bevara goda trafikförbindelser också längre från tillväxtcentra. Nu snarast bara minskar man de offentliga trafikförbindelserna hela tiden. Goda förbindelser lite längre ifrån ger unga bättre möjligheter att skaffa en egen bostad: bostadspriserna är lägre, för samma summa får man betydligt flera kvadratmeter och mera boendetrivsel, och ofta är också de övriga levnadskostnaderna lägre. En regional god spiral kan få sin början i förvånansvärt små saker, till exempel tillräckligt snabba tågturer.

– De finländska ungdomarna ser ut att ha fått drömmen om en ägarbostad redan med modersmjölken. Deras drömmar om ett eget hem och om boende och de utmaningar de medför borde beaktas bättre än nu i vår bostads- och regionalpolitik.

Ta kontakt och be om mera information:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab                                           
050 341 1391
jukka.rantanen@sbhem.fi

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu

;