Antalet som äger sin bostad har minskat i hela Finland

Att bo i en ägarbostad har under de senaste tio åren minskat i hela landet, särskilt i de största städerna och tillväxtcentra. På vissa orter, till exempel i Tammerfors och Åbo har andelen hushåll som bor i ägarbostäder minskat betydligt på tio år. Allt flera finländare bor på hyra för att önskan om ett eget hem på grund av korttidsjobb, oregelbundna inkomster och strängare lånevillkor inte kan förverkligas.

– Fastän det blir populärare att bo på hyra och det har blivit mera godkänt i vårt samhälle är andelen av alla hushåll som äger sin bostad alltjämt 63,7 procent, konstaterar Sb-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen. – Och enligt undersökningar vill en klar majoritet av finländarna bo i ett eget hem. Också av dem som är under 30 år drömmer tre av fyra om en ägarbostad.

Trots det har ägarboendets andel i hela landet, i alla våra stora städer: i Helsingfors 2,8 procentenheter, i Tammerfors hela sex procentenheter, i Åbo fyra och i Uleåborg tre procentenheter. I hela landet har ägarboendet minskat med 1,7 procentenheter, berättar Rantanen. I Helsingfors, Åbo och Tammerfors är de som bor i ägarbostäder redan under hälften av alla hushåll.

– Också antalet förstabostadsköpare har minskat kraftigt på drygt 10 år. År 2006 var de 35 000 och i fjol bara 22 000. Förstabostadsköparnas genomsnittsålder har stigit trendmässigt redan i flera år, säger Sparbanksgruppens chefsekonom Timo Vesala.

– Jag tror att det finna många orsaker till att unga skjuter upp köpet av en egen bostad. Vi lever i osäkra och svårförutspådda tider. Inte ens högt utbildade och högavlönade unga vill längre binda sig till ett stort bolån förrän de stadgar sig eller bildar familj, konstaterar Rantanen. – Att bo på hyra i ett bra område i en bostad som är i gott skick är bekvämare och mera bekymmerslöst om man får en kommendering någonstans eller får lust att sticka utomlands och jobba, eller att studera vidare.

Asymmetrin på arbetsmarknaden gör det svårare att köpa bostad

– Att genomsnittsåldern för dem som köper sin första bostad har stigit kan också bero på att unga vuxnas möjligheter att sysselsättas inte har förbättrats under de senaste åren i samma takt som för de äldre åldersklasserna, säger Timo Vesala. – Likaså har lönen för de yngre åldersklasserna inte alls utvecklats på samma sätt som i de äldre åldersgrupperna. Allt färre ung vuxen har haft möjlighet att spara, ta lån och amortera, vilket köpet av en ägarbostad kräver.

– Under den här regeringsperioden har förbättringen av sysselsättningen varit den bästa ekonomiska nyheten. Klart mest har ändå sysselsättningsgraden ökat bland dem som är över 55 år och också bra bland dem som är 40–50 år. De här åldersgrupperna har sannolikt kunnat köpa en ägarbostad redan långt tidigare, fortsätter Vesala.

– Arbetskraftens ökade rörlighet är utan vidare en orsak till att ägarboendet har minskat. Idag blir allt flera tvungna att byta jobb geografiskt och flytta på kort varning. Man blir så klart försiktigare när det gäller att köpa en egen bostad om man inte kan vara säker på var man jobbar om ett år, konstaterar Rantanen.

Ta kontakt och be om mera information:

Verkställande direktör
Jukka Rantanen, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi                                    

Chefsekonom Timo Vesala, Sparbanksgruppen
050 532 0702, timo.vesala@sparbanken.fi

Skriven
Typ
Nyhet
...