Sb-Hem växer och ökar sin marknadsandel

Handeln med bostäder är betydligt livligare på Sb-Hem än hos många av dess konkurrenter och jämfört med det rådande allmänna läget på bostadsmarknaden. Sedan i fjol har antalet affärer i den riksomfattande kedjan ökat med över 20 procent och omsättningen också med över 30 procent. Enligt Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem, finns det inget som tyder på att den positiva utvecklingen avtar. Han är övertygad om att Sb-Hem fortsätter att växa även i höst.

– Jag har en stark tro på att vi växer och ökar vår marknadsandel ytterligare i slutet av året, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem. – Vår personalstyrka ökar också i snabb takt.

– Upp till cirka 80 procent av våra mäklare har AFM-behörighet och många års erfarenhet inom branschen. Det är säkert den viktigaste orsaken till att kunderna är mycket nöjda med oss och å andra sidan också till att antalet reklamationer är mycket litet, berättar Rantanen. – Jag kan inte ens komma ihåg när jag senast har svarat på en kundreklamation. Istället får vi kontinuerligt positiv respons på våra mäklares höga kompetens och vår utmärkta service.

– Kundernas nöjdhet är en mycket viktig faktor, ingen av oss har råd att göra misstag. Vi använder

en stjärnklassificering vid bedömningen av våra mäklare och lägger ut all kundrespons på vår webbplats, eftersom vi vill arbeta så öppet och transparent som möjligt.

Kunderna värdesätter riksomfattande service och sparbankstjänster

– En förklaring till det ökade antalet affärer hos oss kan vara att flytten inom landet har tilltagit och vi erbjuder riksomfattande service. När folk flyttar från en ort till en annan på grund av arbete, kan vi smidigt ge våra kunder en övergripande service vid både försäljning av den gamla bostaden och köp av en ny bostad, säger Rantanen.

– För många av våra kunder är det också viktigt att vi är en del av Sparbanksgruppen och på så sätt kan erbjuda finansiering vid bostadsköp, samt andra tjänster som anknyter till sparande och placeringar.

– Vi har fått en hel del positiv kundrespons om att förhandlingarna om bostadslån med sparbanken har gått betydligt snabbare jämfört med andra banker, och bostadsaffären har endast sällan fördröjts på grund av att det gått trögt att få ett finansieringsbeslut. Alla ansöker inte om finansiering i förväg, utan först när de har hittat ett lämpligt nytt hem och har kännedom om hur stort tilläggslån de måste ta.

Ta kontakt och be om mera information:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab                                           
050 341 1391
jukka.rantanen@sbhem.fi

Skriven
Typ
Nyhet
...