I dagens svåra läge på bostadsmarknaden betonas mäklarnas yrkesskicklighet

Handeln med begagnade bostäder går fortfarande trögt och är svagare än i fjol trots att ekonomin går bra och sysselsättningen ökar. Situationen är exceptionell och förbryllande också ur bostadshandelsproffsens synvinkel. För första gången verkar det goda ekonomiska läget, konsumenternas starka tilltro till ekonomin och de rekordlåga räntorna inte påverka bostadsmarknaden. Sb-Hem har ändå slagit sina försäljningsrekord sedan början av året – också under de heta sommarmånaderna.

– För oss går det bättre än någonsin, berättar Sb-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen. Till och med under juli månad som brukar vara stilla gjorde vi nästan 30 procent flera bostadsaffärer än för ett år sedan. Också vår omsättning har ökat med över 30 procent sedan ifjol.

– Jag tror att i det här besvärliga läget på bostadsmarknaden betonas professionalism, stort kunnande och erfarenhet. De som har ett aktivt kunnigt gäng klarar sig och tar marknadsandelar, säger Rantanen.

Vi har ett starkt team. Nästan alla våra mäklare har AFM-kompetens och lång erfarenhet av branschen. Det ser man i lyckade bostadsaffärer och alltid sprids ju ryktet om goda mäklare.

– Det faktum att begagnade bostäder i år inte gått åt som väntat ens i tillväxtområden är ett mysterium också för oss proffs. Det är möjligt att det kommit flera faktorer som inverkar på viljan att byta bostad och att vi ännu inte känner dem alla, funderar Rantanen.

Yttre faktorer kan ha stor betydelse för bytet av bostad eller bostadsort

– Min egen hemstad Tavastehus är ett gott exempel på en stad där bostadsmarknaden för tillfället står stilla. Prisändringarna på begagnade bostäder är störst i landet på årsnivå. De senaste åren har man byggt mycket här och man bygger fortfarande fastän början av året tvärt emot prognoserna har visat en negativ befolkningsutveckling, berättar Rantanen.

– Yttre faktorer kan ha rentav överraskande stor inverkan på bostadsmarknaden. Till exempel i Tavastehus lade VR för ett knappt år ner sedan flera dagliga tågturer under rusningstid. Förbindelserna till Helsingfors och Tammerfors försämrades betydligt. Jag vet många som redan har flyttat eller funderar på att flytta bort, till bättre allmänna trafikförbindelser, säger Rantanen.

–  Det är naturligt att många saker inverkar på behovet och viljan att byta bostad. Redan snabba förändringar i eller beslut om att lägga ner kollektivtrafik kan ha stora följdverkningar, till exempel på bostadshandeln. Alla minns vi hur Västmetron i fjol höstas vände upp och ner på kollektivtrafiken i Esbo och därmed också på folks vardag. För många blev restiderna till jobbet eller skolan dubbelt, och till och med tre gånger så långa. Det här har utan tvivel inverkat på hushållens planer på att byta bostad och harlett till svagare försäljningssiffror än väntat för begagnade bostäder i Esbo.

– I många barnfamiljer inverkar också i vilket skick dagis och skolor är på beslutet att sälja sin bostad och flytta. I Finland finns det orter och bostadsområden där det kan vara svårt att hitta en skola som inte har problem med inneluften. Jag tror att också det påverkar det rådande läget på bostadsmarknaden.

– Idag är det svårare än tidigare att förutspå hur bostadshandeln ska utvecklas. För tillfället ser det ut som att vi nått kulmen i fråga om BNP och låneräntor. Om prognoserna håller streck dvs. att ECB i slutet av nästa år för första gången höjer sina räntor och Finlands BNP sjunker en aning torde det med en liten fördröjning leda till att konsumenternas förtroende försvagas. Det igen torde innebära att bostadshandeln åtminstone inte blir livligare, konstaterar Jukka Rantanen.

Ta kontakt och be om mera information:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab                                           
050 341 1391
jukka.rantanen@sbhem.fi

Skriven
Typ
Nyhet
...