Allt livligare efterfrågan på sommarstugor och tomter

Efterfrågan på sommarstugor och tomter har ökat kraftigt på många orter runt om i Finland under mars. Sp-Kotis verkställande direktör Jukka Rantanen säger att det inte är fråga om normal säsongsbunden årlig ökad efterfrågan på sommarstugor. På de mest eftertraktade orterna är efterfrågan betydligt större än utbudet just nu.

- Jag tror att coronavirusepidemin inverkar på den ställvis mycket kraftiga ökningen i efterfrågan på sommarstugor och tomter, säger Sp-Kotis verkställande direktör Jukka Rantanen.

- Tiden kommer att visa om vårt stugbestånd till följd av coronan kommer att växa snabbare än på 1980-talet, då det var som mest populärt att bygga en sommarstuga i Finland. Jag ser inte det som omöjligt, fortsätter Rantanen. - Corona förändrar vår resekultur. Det fria resandet är över åtminstone för en tid, och det kommer att bli betydligt dyrare att resa utomlands än tidigare på grund av bland annat konkurser bland flygbolagen.

- Enligt den senaste konsumentbarometern, som gjordes i mars huvudsakligen före coronanedstängningen, har finländarnas planer för utomlandsresor under semestern minskat kraftigt för de kommande sex månaderna. Det blir intressant att se om några år om coronan leder till bestående förändringar i resandet, säger Sparbanksgruppens nationalekonom Henna Mikkonen.

- Sommarstugor och inrikesresor kommer att öka i popularitet betydligt, särskilt bland medelålders och äldre, tror Rantanen.  -Sommarstugefebern ser ut att ha drabbat även barnfamiljer runt om i Finland.

Enligt Sp-Kotis mäklarenkät är sommarstugor för mindre än 100 000 euro mest eftertraktade

- I månadsskiftet februari–mars, precis innan coronakrisen briserade, gjorde vi en enkät om sommarstugor bland Sb-Hem kedjans mäklare och företagare, berättar Rantanen. - Av respondenterna tror 63 procent att sommarstugemarknaden blir livligare eller som förut i år. Sannolikt tror en ännu större andel av enkätens respondenter i slutet av april att handeln med sommarstugor blir livligare.

- Enligt enkäten är efterfrågan störst på sommarstugor i prisklassen 50 000–150 000 euro. Upp till 80 procent av efterfrågan gäller stugor och egnahemshus i den här prisklassen. Endast fyra procent av efterfrågan gäller sommarstugor som kostar över 200 000 euro.

- Vi frågade mäklarna vad köparna förväntar sig av stugan. Bilväg fram, egen strand och el är de tre viktigaste kriterierna och mera lockande än rinnande vatten, toalett och en vinterbonad stuga. Finländarna verkar fortsättningsvis inte vilja ha lyx på sommarstugan eller i fritidsbostaden.

Sommarstugetomter har god åtgång

- Även sommarstugetomter har enligt våra mäklare bättre åtgång än tidigare, berättar Rantanen. - Det ser ut att bli en byggboom för sommarstugor efter ett långt uppehåll.

- Många städer har redan luckrat upp byggbestämmelserna och till exempel att ändra om en fritidsbostad för stadigvarande boende kommer säkert att gå lättare än tidigare, fortsätter Rantanen.  - Nu förverkligar många sin dröm om en stuga eller andra bostad genom att bygga eller låta bygga en sådan.

- Inom sommarstugemarknaden finns det stora skillnader mellan olika orter vad gäller efterfrågan, utbud och priser, berättar Rantanen. - I till exempel Kajanaland får man en stuga med bra kvalitet för 100 000 euro, medan man i Birkaland eller Södra Finlands eftertraktade kustområden inte ens får en strandtomt för det priset. Polariseringen är tydlig även i prisnivån på stugorna.

- På de mest eftertraktade orterna är utbudet otillräckligt just nu. Därför kan man gärna nu överväga att sälja en tom eller lite använd stuga, konstaterar Rantanen. - Även efterfrågan på hyrstugor har ökat avsevärt. Ännu är det inte för sent att hyra ut sin stuga i sommar.

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

Jukka Rantanen 
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi       

Henna Mikkonen
Chefsekonom, Sparbanksgruppen
040 564 7918, henna.mikkonen@sparbanken.fi

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu

;