Enkät till Sb-Hem-fastighetsmäklare: jordvärme höjer försäljningspriset på egnahemshus mer än vad fjärrvärme gör – det lönar sig även att låta installera jordvärme i bostadsbolag.

I en färsk enkät riktad till fastighetsmäklarna på Sb-Hem gjordes en uppskattning av hur uppvärmningssystemen i enfamiljshus påverkar försäljningspriset på huset. Jordvärme överträffade övriga uppvärmningssätt i enkäten. Enligt en erfaren disponent lönar det sig att satsa på jordvärme, förutom i enfamiljshus även i det flesta i höghus- och radhusbolag då jordvärmen sänker boendekostnaderna.

Höghuset

Av en enkät till fastighetsmäklarna på Sb-Hem i oktober 2020 framgick att av alla uppvärmningssätt är det installerad jordvärme i fastigheten som mest höjer priset på ett enfamiljshus. Den näst mest uppskattade uppvärmningen av enfamiljshus var luftvärmepumpen. Tredje plats delades av luftvärmepumpen och fjärrvärme.

– Jag rekommenderar jämförelse mellan uppvärmningssystem förutom i enfamiljshus även i höghus- och radhusbolag eftersom uppvärmningen påverkar avsevärt kostnaderna. Boendekostnaderna kan som bäst sjukna genast efter installationen av jordvärme, säger Tomi Lindroos disponent på Kotitalon Isännöinti Oy.

Man håller hårt fast vid fjärrvärme

Bilden av att fjärrvärme är förmånligt lever fortfarande starkt kvar i bostadsbolagen enligt Lindroos. I dag förlorar fjärrvärmen dock mot jordvärme i kostnadseffektivitet som uppvärmningssätt även i de flesta höghus- och radhusbolag.

– Jag stöter förvånansvärt mycket på negativa attityder mot jordvärme bland bostadsbolagens invånare, trots beräkningar som visar på inbesparingar till följd av jordvärme. Jag rekommenderar att varje bostadsbolag utreder frågan eftersom  jordvärme i sig är så förmånligt att med differensen kan man avbetala de investeringar som gjorts för jordvärme. Beräkningarna får man gratis i samband med jordvärmeleverantörernas offerter och de förbinder en inte till någonting, säger Lindroos.

Lindroos har ett färskt exempel på hur lönsamt det kan vara att övergå till jordvärme: Ett bostadsbolag på Steniusgatan 26 i Helsingfors där boendekostnaderna sjönk genast efter installationen av jordvärme.

– Enligt vår beräkning återbetalar sig investeringen i jordvärme på 12 år så att andelsägarnas vederlagsbelopp är de samma som före installationen. Vi kom överens om en återbetalningstid på 15 år och till följd av den sjönk bostadsvederlagen till ett mindre belopp än före installationen. När jordvärmeinstallationen har återbetalat sig efter 15 år är energin verkligen billig, säger Lindroos.

En förutsättning är tillstånd av staden och ett vattenburet värmesystem

Bostadsbolag i Helsingfors kärna har rätt svårt att få tillstånd för jordvärmebrunnar som borras djupt ner i marken. Staden vill reservera det underjordiska utrymmet till exempel för kollektiv- och underhållstrafik.

– Om tillstånd fås i centrum av Helsingfors lönar det sig för bostadsbolaget att investera i jordvärme. Annanstans i Finland kan det vara lättare att få tillstånd, så i vilket fall som helst lönar det sig att ta reda på saken, säger Tomi Lindroos.

En övergång till jordvärme är dock inte nödvändigtvis lönsamt för alla fastigheter. Det största hindret är frånvaro av vattenburet värmesystem i bolaget.

– För hus eller bolag som värms upp med el eller oljeelement är en investering i jordvärme rätt stor eftersom det förutom att installera jordvärme är nödvändigt att byta ut elementen till vattenburna. Om det dessutom gäller ett enfamiljshus eller ett bolag med två bostäder fördelas kostnaderna på en liten grupp betalare, säger Lindroos.

I samband med övergången från fjärr- eller oljeuppvärmning ska även elkostnaderna beaktas. I praktiken måste man helt frångå fjärrvärmen så när kölden knäpper hårt i knutarna kan elvärme vara nödvändigt som komplement till jordvärmen.

– Elpriset varierar på olika håll i Finland i synnerhet på grund av avgifterna för elöverföring. Elen är de facto den mest betydande osäkerhetsfaktorn när man beaktar jordvärmens kostnadseffektivitet. Hur kall vintern är varierar från år till år. Den bästa lösningen enligt mig vore att bostadsbolaget för säkerhets skull håller sig kopplat till fjärrvärmenätet och betalar för fjärrvärmen enligt konsumtion. Det här är dock inte möjligt eftersom det höga priset på fjärrvärme ska betalas varje månad, vare sig det används eller inte, funderar Lindroos.

Blev du intresserad av hur man räknar ut priset på en bostad? Läs också vår historia om vilka faktorer som enligt Sb-Hems fastighetsmäklare mest påverkar bostadens pris.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...