Ingen pardon på bostadsmarknaden i början av året

Sb-Hems vd Jukka Rantanen förutspår att antalet bostadsaffärer kommer att minska med upp till 20 procent under de första månaderna 2021 jämfört med i början av detta år. Antalet säljobjekt har minskat avsevärt i stora städer och utbudet är väldigt litet just nu. I november verkar efterfrågan på begagnade bostäder också har stannat upp nästan helt på vissa ställen.

Meddelande November 2020.

– I oktober fanns det 20,1 procent färre säljobjekt på Etuovi.com än i oktober i fjol, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem. – Antalet objekt har minskat varje månad sedan juni. Det ständigt minskande utbudet bromsar upp den normala omsättningen av bostäder och skapar en negativ spiral på marknaden. Därför kan det mycket väl hända att antalet bostadsaffärer rasar med 10–20 procent under början av året jämfört med ett år tidigare.

– På bostadsmarknaden minskar vanligen antalet nya säljobjekt alltid mot slutet av året. Mäklarna förbereder sig för att det är lugnt vid årsskiftet och under början av året genom att utöka säljutbudet under hösten. I år har detta dessvärre inte varit möjligt.

– Den långvariga bristen på säljobjekt ackumuleras till början av nästa år. Det prekära läget på marknaden skulle underlättas av att folk skulle våga lägga ut sin bostad till försäljning samtidigt som de söker ett lämpligt nytt hem. På detta sätt skulle det komma ut betydligt fler säljobjekt på marknaden. Genom att ange en lång tid tills den egna bostaden blir ledig går det att minska risken för att bli sittande med två bostäder, vilket många är rädda för. 

– I Etuovis senaste Markkinapulssi tutkii-enkät* uppgav 51 procent av svarspersonerna att de planerar att köpa en bostad för eget bruk och 39 procent att ett bostadsköp är aktuellt så fort de hittar rätt bostad, säger Rantanen. – Enligt enkäten var den vanligaste orsaken till att svarspersonerna väntade med att lägga ut den egna bostaden till försäljning att de inte hade hittat någon ny bostad att köpa.

Antalet affärer minskar redan nu 

– Det totala antalet sålda bostäder bland mäklarna minskade med 3,4 procent i oktober. I huvudstadsregionen minskade antalet affärer med begagnade bostäder med 1,3 procent, i kranskommunerna med 4,5 procent och i övriga Finland med 4,1 procent jämfört med ett år tidigare. Försäljningen av nya bostäder var 21,3 procent mindre än i oktober för ett år sedan, säger Rantanen. – För närvarande ligger vi 2,9 procent efter fjolårets försäljningssiffror.

– Antalet bostadsaffärer minskade avsevärt på många orter i oktober. Bland de stora städerna var det endast i Esbo (+7,2 %) och i Jyväskylä (+3,7 %) som antalet affärer utvecklades positivt. 

För kedjan Sb-Hem var oktober den bästa försäljningsmånaden någonsin. Vi gjorde 482 bostadsaffärer. Vi slog vårt försäljningsrekord från september med närmare 9 procent, säger Rantanen nöjt. 

– Nu verkar situationen dock ha förändrats. Våra företagare i huvudstadsregionen berättar att antalet kundkontakter har minskat betydligt i november. Och eftersom efterfrågan nu har minskat avsevärt i Helsingfors, är det sannolikt att den minskar med en liten fördröjning även i övriga Finland. Helsingfors har vanligen fungerat som indikator på bostadshandeln i Finland.

Tuffa månader framför oss innan vi får ett vaccin som underlättar situationen 

– De närmaste månaderna kan bli tuffa för ekonomin och bostadshandeln i Finland. De ekonomiska utsikterna förbättras av att det finns ett vaccin i sikte, men det kan gå till den senare hälften av nästa år. De närmaste månaderna verkar bli en utmaning genom att antalet smittade har börjar öka igen, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.  

– Tills vidare verkar lyckligtvis de ekonomiska effekterna av den andra coronavågen bli mindre än av den första vågen, säger Mikkonen. – Förhoppningsvis får vi tillräckligt med coronavaccin till Finland redan på våren. Det skulle minska den allmänna osäkerheten kring framtiden och öka förtroendet för ekonomin. 

– Och genom vaccinet vågar kanske också allt fler som planerar att sälja eller byta bostad börja sälja den egna bostaden mer aktivt samtidigt som de söker en ny, säger Rantanen. 

*Etuovi.com enkäten Markkinapulssi tutkii vecka 44/2020


Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:


Jukka Rantanen  
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab  
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi


Henna Mikkonen
Chefsekonom, Sparbanksgruppen
040 564 7918, henna.mikkonen@sparbanken.fi

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu

;