Nya bostadspolitiska lösningar behövs för att motverka polariseringen

Enligt Sb-Hems vd Jukka Rantanen finns det ett trängande behov av nya bostadspolitiska lösningar i Finland för att motverka polariseringen inom olika regioner och på bostadsmarknaden. Det finns flera olika metoder och möjligheter värda att överväga för att öka attraktionskraften och livskraften i avfolkningsregioner samt små kommuner och städer.

Sp-Hem meddelande 02/2021.

– Den tilltagande polariseringen i bostadspolitikens utveckling i Finland är den mest betydande frågan som rör hela samhället. Det går inte att stoppa polariseringen, men det borde göras mer för att motverka den, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.

– Kommuner som kämpar för överlevnad borde nu börja fundera på och testa olika nya sätt att underlätta sin situation och öka sin livskraft. Coronapandemin samt att många arbetar på distans och tillbringar mycket mer tid hemma än tidigare har fått många privathushåll och familjer som bor i städer att drömma om att flytta ut på landet, säger Rantanen. – Även av den anledningen kunde nu vara ett ypperligt tillfälle att börja befolka hela Finland med hjälp av nya metoder.

– Jag tycker att staten borde stödja bostadsproduktion särskilt i glesbygden och avfolkningsregioner där det är viktigt att bevara bosättningen. ARA skulle till exempel kunna stödja byggen av bostadsaktiebolag dit sådana äldre människor skulle kunna flytta som bor i gamla fastigheter i glesbygden och som inte längre klarar sig i det egna hemmet, föreslår Rantanen. – Om äldre människor skulle ha möjlighet att bo i planlagda områden i kommuncentrum eller småstäder skulle det också vara lättare att trygga alla kommunens lagstadgade social- och hälsovårdstjänster för dem.

– Jag har också funderat på att det vore bra om kommunerna och städerna i Finland vid planläggning av strandområden mer flexibelt än för närvarande skulle möjliggöra även permanent boende på strandtomter. Det finns många kommuner och små städer som ligger inom 50 kilometers radie från stora städer. Jag tror att genom att distansarbete blir vanligare skulle många vara villiga att bygga ett enfamiljshus vid vattnet och flytta dit, om trafikförbindelserna till den närmaste staden är tillräckligt bra.

Jukka Rantanen påpekar att efterfrågan på fritidstomter ökade avsevärt under fjolåret. Enligt statistik från Lantmäteriverket ökade antalet affärer med strandtomter på under två hektar med 75 procent, från drygt 700 till över 1 100. Under 2020 ökade handeln med semesterbostäder med 35,9 procent jämfört med året innan. Sommarstugor är dock inte en trend som gällde enbart under coronaåret. Enligt Rantanen har antalet affärer med semesterbostäder ökat med 50,5 procent på fem år.

– Planläggning av strandtomter även för permanent boende kunde vara ett sätt att locka fler invånare särskilt till tillväxtcentrums och medelstora städers kranskommuner. Många familjer skulle kunna kombinera permanent boende med fritidsboende, förverkliga sin dröm om ett hem vid vattnet och samtidigt även spara in på sina totala boendekostnader, säger Rantanen.

– Jag önskar att man i kommunerna skulle överväga alla dessa alternativ ur olika synvinklar och med öppet sinne. Varför skulle inte strandområden kunna detaljplaneras även för permanent boende?

År 2021 har börjat bra på bostadsmarknaden 

– Enligt Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen KVKL:s prisuppföljning gjordes det 0,8 procent fler bostadsaffärer i januari i Finland än för ett år sedan. Det gjordes 4,4 procent fler affärer med begagnade bostäder än i januari 2020, säger Rantanen. – Antalet affärer med nya bostäder däremot sjönk med 14,7 procent jämfört med ett år tidigare. Detta beror på att byggtakten har avtagit avsevärt i Finland och att tillgången på nyproduktion har börjat avta.

– Exceptionellt med det rådande marknadsläget är att försäljningen av semesterbostäder i januari var 43 procent större än för ett år sedan. Vanligen blir handeln med semesterbostäder livligare i mars–april och avtar efter juli. Efter flera lugna år har det även gjorts många affärer med objekt i fjällen. Även detta är enligt mig en indikation på att landsbygden och naturen lockar finländarna nu. Coronaåret har visat att det inte är nödvändigt att bo i en stad på grund av jobbet.

 

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:


 Jukka Rantanen

 Vd, Sb-Hem Ab 
 tel. 050 341 1391
 jukka.rantanen@sbhem.fi

 

 

 

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu

;