För sommarstugor gäller köparens marknad i hela Finland

Resultaten för en förmedlarenkät genomförd av Sb-hem visar att handeln med sommarstugor är lugn, precis som i fjol. Handeln med sommarstugor har inte stannat av helt, men definitivt avtagit. Ingen stor förändring har skett i utbudet av sommarstugor. Stugor vid stranden intresserar fortfarande köparna, men efterfrågan på stugor på torra land och på öar verkar ha avtagit betydligt i hela Finland. I dag är det också självklart att stugorna ska ha grundläggande bekvämligheter.

– Även priserna på stugor verkar vara i nedgång i hela Finland, också då det gäller stugor vid stranden, säger verkställande direktör för Sb-Hem, Jukka Rantanen.

– Under de senaste två åren har utbudet av sommarstugor bibehållits på samma nivå eller ökat något. Enligt våra förmedlare har efterfrågan på stugor vid sjöar ökat något medan efterfrågan på stugor vid havet har minskat något.

– Vad gäller stugor på öar och på torra land har efterfrågan blivit klart sämre , berättar Rantanen vidare.

– Vad gäller stughandeln har det redan under en längre tid varit köparens marknad, bekräftar fastighetsförmedlare Markus Itkonen från Sb-Hem i Kuopio. – Eftersom de begärda prisen i sig är för höga vill det sig inte riktigt med affärerna.

– Även för tillfället har vi ett verkligt bra utbud av sommarstugor av olika nivåer och i olika prisklasser, berättar fastighetsförmedlare Tero Käpynen från Sb-Hem i Raumo. – Ändå är det ganska tyst på marknaden. Så länge priset är rätt går sommarstugor vid havet eller sjöar nog åt. Även östugor och mormorsstugor på torra land går åt, men då måste man komma rejält ner i pris. Detta bekräftar även Sb-Hems pinfärska riksomfattande förmedlarenkät.

Finländarna vill bo vid vatten, ha väg ända fram och el i stugan.

– I dag vill finländare komma fram till stugan fort och lätt. Bäst vore det om man kunde köra till stugan på en halvtimme, säger fastighetsförmedlare Jukka Rusanen på Sb-Hem i Villmanstrand. Han har lång erfarenhet av att jobba i Södra Karelens område. Markus Itkonen och Tero Käpynen håller med.

– Köparna är fortfarande mest intresserade av stugor som ligger vid havsstranden eller sjöar, nära rena vattendrag. I dag måste de ända ha vissa grundläggande bekvämligheter. I dag vill få ge avkall på väg ända fram, el och vatten, fortsätter Rusanen. – Allt fler söker även stugor som lämpar sig att användas året om och som man vid behov kan pendla till arbetet från. Även strandens kvalitet och tomtens vädersteck påverkar.

– Så länge säljaren är redo att ge avkall på det begärda priset blir det i min erfarenhet affär. Även i stughandeln är det marknadsekonomi som gäller, konstaterar Tero Käpynen.  – Det vore viktigt att få säljarna att inse att köpare inte är beredda att betala för stugans affektionsvärde. I dag görs affärerna som blir av till sjunkande priser.

– Likväl spelar känslorna en verkligt stor roll i stughandeln. Ofta fattar köparen beslut om sitt intresse för stugan genast utifrån sitt första intryck, konstaterar Rantanen. – Det här vet jag av egen erfarenhet. Det första intrycket, i synnerhet av stugans omgivning, avgör huruvida intresset väcks och om platsen känns rätt.

Ingenstans i Finland rör sig utländska köpare.

– Vår enkät visar också att det inte finns utländska köpare på den finska stugmarknaden. För några år sedan fanns det en del ryska köpare, men nu har de försvunnit, konstaterar Jukka Rantanen.

– På sin höjd håller de på att sälja de stugor de tidigare köpte, bekräftar Markus Itkonen.

– Vår enkät visade också att fungerande avlopssystem för tillfället är särskilt viktigt för dem som söker sommarstugor. Den nya avloppsvattenförordningen träder i kraft i oktober, säger Rantanen.

– Visst är det möjligt att hela vår stugkultur håller på att förändras. Tiden får utvisa om vi även i framtiden är ett stugfolk, begrundar Rantanen. – Har de yngre generationerna intresse för och vilja att förbinda sig till underhållet av en sommarstuga? Upplever de sommarstugan som ett arbetsläger eller som en möjlighet att slappna av och återhämta sig från den bråda vardagen?

– Visst vore det fint om även de unga hittade glädjen i att pyssla på stugan. Det är en fin känsla att betrakta sitt eget nymålade staket och tänka att det igen kommer att hålla i 10 år.

Ta kontakt, så berättar jag mer om resultaten för vår förmedlarenkät:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu

;