Handeln med begagnade bostäder kommer att öka med högst 2 % nästa år

Coronaviruset har haft mindre inverkan på bostadsmarknaden i Finland än befarat. Sb-Hems vd Jukka Rantanen förutspår att antalet bostadsaffärer i år kommer att bli endast 2–3 procent färre än under fjolåret. Inga större förändringar i det totala antalet sålda bostäder eller i priserna är att vänta under nästa år.

Kvinnan som planerar sin ekonomi vid ett soffbord

Sb-Hems vd Jukka Rantanen förutspår att bostadsmarknaden kommer att öka med högst en knapp procent under nästa år. Antalet affärer med nybyggda bostäder kommer att minska med 10 procent eftersom det inte kommer att finnas lika mycket pengar för nybyggnation. Rantanen förutspår att försäljningen av begagnade bostäder kommer att ligga minst på samma nivå som i år eller öka med högst 2 procent. 

– Efter det tillfälliga totalstoppet i våras har bostadshandeln varit aktiv i Finland. I september såldes totalt 5,5 procent fler nya och begagnade bostäder i Finland än i fjol. Försäljningen har fortsatt i samma takt i oktober. Återstoden av året ser dessvärre inte längre lika bra ut, eftersom utbudet på marknaden är alldeles för litet, säger Jukka Rantanen. 

– För tillfället är säljobjekten flera tusen färre till antalet än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Även om efterfrågan förblir god kommer antalet bostadsaffärer ofelbart att minska, eftersom det inte finns objekt att sälja, säger Rantanen. – Nu har också antalet kundförvärvsbesök börjat minska tydligt. Även om konsumenternas avsikter att köpa bostad ligger på en fortsatt hög nivå, har den andra coronavågen uppenbarligen fått folk att tveka med att lägga ut sin bostad till försäljning. 

– Jag räknar med att antalet affärer med begagnade bostäder kommer att vara 2–3 procent färre än i fjol.

– Och vad gäller 2021 så tror jag att antalet affärer kommer att ligga relativt nära samma siffror som i år, säger Rantanen. – Jag tror inte på en negativ utveckling för bostadsmarknaden. Då det kommer färre nybyggda bostäder till försäljning förflyttas efterfrågan delvis till begagnade bostäder. 

Polariseringen och prisskillnaderna fortsätter

– Polariseringen och prisskillnaderna kommer att fortsätta även under nästa år. I huvudstadsregionen och i större städer kommer prisnivån att stärkas måttligt, men i övriga Finland kommer de genomsnittliga bostadspriserna att sjunka något. Även när det gäller prisutvecklingen kan skillnaderna mellan olika orter och bostadsområden vara stora, säger Rantanen.  – Jag förutspår att förändringen i den totala prisnivån kommer att ligga mellan -1 och +1 procent under nästa år.

– Enligt vår rykande färska Sparbarometer är finländarna mycket medvetna om de regionala skillnaderna i bostadspriserna, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.  – Uppskattningen av boendekostnadernas utveckling har legat på samma nivå i fjol. Närmare hälften av finländarna förväntar sig att prisnivån i det egna bostadsområdet kommer att stiga under de kommande 2–3 åren. Det är särskilt invånarna i huvudstadsregionen och i större städer som tror att priserna kommer att stiga. I små kommuner med färre än 10 000 invånare är det fler som tror att priserna kommer att sjunka än att de kommer att stiga.

– Det finns många osäkerhetsfaktorer förknippade med såväl ekonomins som bostadsmarknadens förmodade utveckling. Ingen vet heller hur allvarlig coronasituationen kommer att bli i Finland och ute i världen, påpekar Mikkonen. – Mot bakgrund av den information som finns tillgänglig just nu är vår prognos att BNP kommer att öka med 2,5 procent under nästa år. Arbetslösheten kommer att stiga till 8 procent i år och till 8,5 procent i nästa år.

– Det knappa utbudet påverkar prisnivån i områden där efterfrågan är stor. På många objekt kan priserna stiga till och med kraftigt nästa år till följd av priskonkurrensen, säger Rantanen. – Därför är det bra att sälja nu då alla säljobjekt har god åtgång till ett bra pris. 

Enligt Rantanen finns det utöver i Helsingfors och huvudstadsregionen även i många stora tillväxtcentrum mindre områden där efterfrågan är väldigt stor, men utbudet så gott som obefintligt. Därför är köparna villiga att betala nästan hur mycket som helst för de objekt som står till buds. Om utbudet av säljobjekt på marknaden inte ökar finns det risk för att efterfrågan undertrycks, bostadsmarknaden överhettas och priserna stiger kraftigt på vissa ställen.

 

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:


Jukka Rantanen  

Verkställande direktör, Sb-Hem Ab  
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi


Henna Mikkonen

Chefsekonom, Sparbanksgruppen
040 564 7918, henna.mikkonen@sparbanken.fi


Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu

;