Alla kan vinna på samboende generationer

Det är redan flera årtionden sedan det var vanligt i Finland att föräldrar bodde tillsammans med sina vuxna barn och deras familjer. Man är rädd och känner sig främmande för samboende generationer i samma hushåll – kanske utan anledning. Under de senaste åren har Sb-Hem allt oftare gjort tomtaffärer dä både mor- eller farföräldrar samt deras barn med egna familjer kan förverkliga sina bostadsdrömmar.

– Genom en gemensam affär kan olika generationer i samma familj uppfylla sina bostadsdrömmar, säger vd för Sb-Hem Jukka Rantanen. – Drömmar som annars vore ekonomiskt oöverkomliga. I många fall kan boendet ordnas så att även om man bor tillsammans, har bägge parter sin egen lägenhet och ro.

– Under de senaste åren har vi gjort allt fler fastighets- och tomtaffärer, där köparna är två generationer. Det tycker jag är fint, fortsätter Rantanen. – Oftast är det fråga om en ganska stor tomt, där det redan finns ett gammalt frontmannahus eller en annan bostadsfastighet. Föräldrar eller mor- eller farföräldrar, som kanske ännu är kvar i arbetslivet, kan förverkliga drömmen om ett eget trähus och en egen trädgård, medan den yngre generationen kan förverkliga drömmen om att bygga ett eget hem. Eller tvärtom.

– När man skaffar tomten och den fastighet som finns på den tillsammans, är det på alla sätt lättare att förverkliga drömmen om ett eget hem. Inte bara ekonomiskt, betonar Rantanen. – Visst är det även mer sannolikt att finansieringen ordnar sig.

Även ur samhällets synpunkt är det en bra lösning att generationerna bor tillsammans

– Med en åldrande befolkning och ett allt större behov av äldrevård kan samboende även rekommenderas ur en samhällelig synpunkt, konstaterar Rantanen.

– När olika generationer bor tillsammans, till och med på samma tomt, underlättar det allas liv. Livet under småbarnsåren och den bråda arbetsvardagen behöver inte leda till dåligt samvete över för få besök hos åldrade föräldrar eller det att man inte kan sköta om dem så väl som man önskar.

– Kort väg till mormor är till glädje för alla. Detta gäller även då mor- eller farföräldrarna som bor på samma tomt ännu är i arbetslivet. Genom samboende kan man på ett naturligt sätt öka delaktigheten i vardagen och aktiviteten för åldringar i sämre skick, fortsätter Rantanen.

– Det är viktigt för oss alla att ha hjälp och sällskap nära till hands. Utan något att göra kan en ensam och ensamboende åldring i gott skick uppleva livet betydelselöst. På grund av avståndet kan det till exempel vara omöjligt att hjälpa nära och kära med barnskötsel. I allmänhet vinner alla på samboende.

– Jag önskar att familjer skulle vara modigare och även begrunda det här alternativet, när de planerar att byta hem eller bygga själva. På vår webbplats kan du läsa om en färsk boendelösning i Kangasala, som uppfyllde allas behov och önskemål: Sb-Hem: Tre generationer.

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

 

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu

;