Vilka faktorer påverkar bostadens pris mest?

Vi frågade över hundra fastighetsförmedlare hos Sb-Hem runt om i Finland vilka element hos en bostad som enligt deras erfarenhet påverkar försäljningspriset mest. I fokus för frågorna stod i huvudsak höghuslägenheter. De fyra viktigaste faktorerna kunde klart konstateras.

De viktigaste bekvämlighetsfaktorerna för finländska höghusinvånare var hiss och egen balkong, som visade sig vara lika populära i Sb-Hems undersökning. Hissen är av stor betydelse i synnerhet för bostäder på övre våningar.

– För bostäder i de två nedersta våningarna är hissen inte av lika stor betydelse dom i de övre våningarna. Hissen är dock är en avgörande fråga för familjer med små barn och äldre. Om det inte finns en hiss i bostaden är invånarna ofta unga ensamboende och par. Även hissens storlek är av betydelse, eftersom barnvagnen ska få plats i hissen, konstaterar företagaren och fastighetsförmedlaren Mikko Mannila vid Sb-Hem Åbo Humlegården.

Egen balkong viktig

Coronaepidemin har lyft fram betydelsen av en egen balkong ytterligare, eftersom man spenderar mer tid i hemmet och livskvaliteten förbättras av möjligheten att kunna vara ute på balkongen. Enligt undersökningen är önskemålet vanligtvis en inglasad balkong.

– Idag är en balkong nästan ett grundläggande krav för en bostad som köps för egen användning. Om balkongen saknar glas, men det finns tillstånd för inglasning, är detta inte ett hinder för försäljning. En satsning på inglasning för ett par tusen euro är sist och slutligen en liten summa, om bostaden i övrigt passar köparen. I synnerhet eftersom inglasningen kan utföras när som helst utan att störa invånarna, säger Mikko Mannila.

Helst ska balkongen finnas i de övre våningarna och i riktningen mot gården eller naturen.

– Det mest populära väderstrecket är västerut, det vill säga att balkongen har kvällssol. Med tanke på bostadens försäljningspris är det viktigaste dock att bostaden överhuvudtaget är försedd med balkong, säger Mannila.

Hellre egen tomt än hyrestomt

Den tredje viktigaste faktorn enligt undersökningen är om fastigheten finns på egen tomt eller hyrestomt. Egen tomt eller ägarandel av tomten höjer naturligtvis försäljningspriset för en bostad eller ett hus jämfört med en hyrestomt. Ägarförhållandet för tomten intresserar köpare av såväl höghusbostäder som egnahemshus.

– Köpare av höghusbostäder funderar på ägarförhållandet för tomten främst med tanke på de fasta månadskostnaderna. För invånare i egnahemshus är det ofta även en identitetsfråga. Om man vill ha ett eget hus, vill man ofta även ha en egen tomt. Detta höjer naturligtvis husets pris, säger Mikko Mannila.

Det finns även skillnader mellan hyrestomter. Ett höghus kan finnas på tre olika slags hyrestomter: en valbar hyrestomt, en tomt som ägs av staden eller en privatägd eller stiftelseägd tomt.

– En valbar hyrestomt innebär att det är möjligt för bostadsandelen att köpa en andel av tomten som höghuset är byggt på. Andelens anskaffningspris per bostad är signifikant, exempelvis för en tvåa i Åboregionen cirka 50 000 euro. Bostadens försäljningspris påverkas märkbart av om bostadsandelens andel av tomten har lösts in eller inte. Om andelen inte har lösts in är man tvungen att betala månadshyra för tomten, som ofta uppgår till ett par hundra euro. Man bör beakta att hyran inte avkortar den egna andelen av tomten, förtydligar Mannila.

Hyrestomter som ägs av staden eller kommunen är de mest populära.

– Av de vanliga hyrestomterna anses en tomt som ägs av staden ofta vara ett mer stabilt och tryggt alternativ än en tomt som ägs privat eller av en stiftelse, eftersom hyresavtalen är långa, tiotals år, säger Mannila.

Unga vuxna värdesätter bastu

Enligt Sb-Hems undersökning är den fjärde viktigaste bekvämlighetsfaktorn en egen bastu. Bastun påverkar försäljningspriset oberoende av om invånaren använder den eller inte. Idag är meningarna dock delade då det kommer till höghusbastu.

– Enligt min erfarenhet är egen bastu kanske något överraskande viktigare för personer under 40 än för lite äldre bostadsköpare. Äldre bostadsköpare uppskattar ofta mer husbolagets egen bastu och gemenskapen under delade bastuturer. Många av dem har även en vedeldad bastu på sommarstugan och är man van vid detta intresserar kanske inte en liten höghusbastu, konstaterar Mikko Mannila.

Även om man fortsättningsvis värdesätter egen bastu, har efterfrågan minskat något exempelvis på marknaden för nya bostäder.

– Ännu för drygt fem år sedan byggdes en bastu i alla nya bostäder. Under de senaste åren har man frångått detta och en del små bostäder byggs utan bastu. Då finns det ofta lite mer förvaringsutrymme i bostaden. För en del köpare är detta viktigare än en egen bastu, säger Mannila.

Bostadens skick är på tapeten

Fastighetsförmedlare Mikko Mannila vill lyfta fram en faktor som inte återfinns i Sb-Hems undersökning och som han anser är den faktor som mest påverkar bostadens pris och försäljningstiden: att bostaden är i bra skick och ren och städad.

– Efterfrågan på renoveringsobjekt i mycket dåligt skick har klart minskat under de senaste åren. Nu vill man ha ett färdigt, städat och visuellt vackert hem och är beredd att betala för detta. Något tillspetsat kunde man säga man vill kunna köra via Ikea till den nya bostaden och flytta in, säger Mannila.

Objekt i behov av omfattande renovering säljs för närvarande ofta till bostadsplacerare.

– Det finns en liten aktiv grupp, som letar efter renoveringsobjekt. De renoverar bostaden och säljer den med vinst, säger Mannila.

Bild: Sb-Hem Åbo Humlegårdens försäljningsobjekt i S:t Karins.
Vilka saker uppskattar du mest i ditt eget hem? Bekanta dig med våra försäljningsobjekt och jämför.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...