Sb-Hem central enhet

Fokus i Sb-Hems serviceverksamhet ligger på tjänster som gäller enskilda konsumenters bostadsbyten och uthyrning samt utvärderingsverksamhet i samband med dessa.
check

Sb-Hem Ab

check

FO-nummer 2377240-9

check

Teollisuuskatu 33, 00510 Helsingfors

Sb-Hem


Sb-Hem är en fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen. Kedjan Sb-Hem fungerar på en franchising-grund och betjänar kunder vid över 50 verksamhetsställen runt om i Finland. Vi inledde vår verksamhet år 2011. Kedjan leds av Sb-Hem Ab, kedjans centralenhet, som ägs av Sparbankerna som ingår i Sparbanksgruppen. Vi bedriver verksamheten i enlighet med Sparbanksgruppens värden genom att verkligen lyssna till kunden, aktivt upprätthålla kontakten samt arbeta på ett kompetent, ärligt och resultatinriktat sätt.


Utgångspunkten för hela vår verksamhet är att kunderna är nöjda. Vi säkerställer detta genom att regelbundet fråga våra kunder deras åsikt och erfarenhet av vår verksamhet. Vi beaktar all respons då vi utvecklar vår verksamhet. Vi berättar även öppet om hur utvecklingsarbetet framskrider. Poängsättningen finner du på Sb-Hems sidor.


Vi söker ständigt nya toppförmedlare till vår växande skara, eftersom vårt mål är att växa på alla håll i Finland – tillsammans med Sparbanken. Om du vill ansluta dig till vår aktiva och företagsamma skara, vänligen kontakta oss omedelbart!


Mer information om kedjan Sb-Hems verksamhet ges av verkställande direktör Jukka Rantanen.

...
;