Jukka Rantanen

Jukka Rantanen

Verkställande direktör, eMBA

Som verkställande direktör för Sb-Hem ansvarar Jukka för att vårt viktigaste kundlöfte – förtroende – följs och utvecklas i hela kedjan. Dessutom vill Jukka föra Sb-Hem till Finlands modernaste och snabbast växande fastighetsförmedlingsrörelse. Han har över 30 års erfarenhet av affärsledning inom fastighetsförmedlingsbranschen. Till utbildningen är Jukka eMBA och hans passion är att göra saker på ett sunt annorlunda sätt och effektivare än andra i branschen.

Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Kontakta oss så hjälper jag gärna!

Databehandling i Sp-Kotis mäklarkedja.

;