Jussi Hurme

Jussi Hurme

Fältdirektör, MBA, AFM

Som fältchef erbjuder Jussi Sb-Hem-kedjans stöd till våra lokala verksamhetsställen och ser till att vi på alla ställen verkar på den nivå som vårt varumärke penningträdet förutsätter. Jussi har över tio års erfarenhet av att leda en fastighetsförmedlingskedja. Därför kan han guida nya mäklare på företagarbanan och fungera som bollplank för erfarna mäklare i olika situationer. Till utbildningen är han MBA och hans passion är att göra saker högklassigt och planmässigt på en hållbar grund.

Kontor
Servicespråk

Finska

Kontakta oss så hjälper jag gärna!

Databehandling i Sp-Kotis mäklarkedja.

;