Kriterier för skattefrihet för köpare av första bostad

Om kriterierna för förstabostadsköpare uppfylls i ditt fall, slipper du betala överlåtelseskatt. En anmälan om köp av bostad ska trots detta göras till skattemyndigheten.

Kriterier för skattefrihet för köpare av första bostad

  1. Skattefriheten är inte bunden till medborgarskap

  2. Den som köper en första bostad får inte äga minst hälften av någon bostad i något land

  3. Det spelar ingen roll om köparen själv har bott i bostaden, endast ägande utgör ett hinder för skattefrihet (till exempel ärvd bostad)

  4. Fritidsbostad som köparen äger, såsom stuga utgör inget hinder för skattefrihet

  5. En förstabostadsköpare kan även förvärva en fastighet på vilken ett bostadshus ska byggas

  6. Köparen ska ha fyllt 18 år när överlåtelsehandlingen undertecknas, men han får inte ha fyllt 40 år när överlåtelsehandlingen undertecknas. Köparen kan dock börja använda bostaden som egen stadigvarande bostad efter att ha fyllt 40 år. Det räcker med att han är under 40 år vid tidpunkten då överlåtelsehandlingen undertecknas.

  7. Köparen får inte år 1990 eller därefter ha ägt minst hälften av en bostadsbyggnad eller bostadsaktie som är avsedd att användas som stadigvarande bostad

  8. Köparen ska börja använda bostaden som sin egen stadigvarande bostad inom 6 månader efter det att köpebrevet undertecknats (till exempel om bostaden vid tidpunkten för försäljningen varit uthyrd)

  9. Om bostaden inte tas i eget bruk inom 6 månader, ska överlåtelseskatten betalas vid köp via mäklare, men kan återkrävas från skattemyndigheten efter det att köparen flyttat in i bostaden.
;