Minneslista för köpare av aktielägenhet

När du köper en bostad i ett bostadsaktiebolag köper du aktier som berättigar till besittning av bostaden i fråga. Ta en noggrann titt åtminstone på följande handlingar och omständigheter innan du planerar att göra ett köpeanbud.

Minneslista för köpare av aktielägenhet

När du köper en bostad i ett bostadsaktiebolag köper du aktier som berättigar till besittning av bostaden i fråga. Ta en noggrann titt åtminstone på följande handlingar och omständigheter innan du planerar att göra ett köpeanbud. Var inte rädd för att fråga om allt som oroar dig.

 • Vilket är det skuldfria priset för lägenheten? (försäljningspris + eventuellt lån från husbolaget)
 •  Hurdant är bostadens skick? Har den reparationsbehov som ska beaktas i bostadens köpesumma? Hurdana material har använts i lägenheten och hur är den utrustad?
 • Vad står det om lägenheten och husbolaget i försäljningsbroschyren? Vad har skrivits in i disponentintyget, bokslutet, verksamhetsberättelsen, budgeten och reparationsplanerna? Hurdant energicertifikat har husbolaget?
 • Finns det en inlösningsklausul i bostadsaktiebolaget som ger aktieägare eller bolag i bostadsaktiebolaget förköpsrätt till den bostad som säljs?
 • Hur ser företagets ekonomiska situation ut och har bostadsaktiebolaget några intäkter? Intäkter uppstår om husbolaget äger bostäder eller affärslokaler. Husbolagets inkomster kan påverka vederlagets storlek och vid behov kan husbolaget använda intäkterna till exempel till husbolagets renoveringar
 • Har husbolaget några lån? Har bostadsaktien som saluförs skulder till husbolaget? I så fall, hur mycket och inom vilken tidsfrist är det möjligt att betala skulden?
 • Ligger husbolaget på egen eller hyrestomt och när upphör hyresavtalet?
 • Vilka är boendekostnaderna i husbolaget?
  ○ Bolagsvederlag och hur de bestäms
  ○ Finansieringsvederlag (om bostaden har en andel av bostadsaktiebolagets lån)
  ○ Vattenavgift
  ○ Bredbandsförbindelse
  ○ Bastuavgift
  ○ Bilplatser och avgifter för dem

Läs mer om att köpa lägenhet

;