Sb-Hems Anbudshandel

För tjänsten Anbudshandel passar särskilt de bostäder som det råder stor efterfrågan på och å andra sidan bostäder som är svåra att prissätta till exempel på grund av deras särart.

När lönar det sig att sälja en bostad genom anbudshandel

För tjänsten Anbudshandel passar särskilt de bostäder som det råder stor efterfrågan på och å andra sidan bostäder som är svåra att prissätta till exempel på grund av deras särart.

Bostadens pris i anbudshandel

Sb-Hem Anbudshandel är ett sätt att sälja en bostad där mäklaren tillsammans med säljaren fastställer ett skuldfritt utgångspris för objektet (bostadsaktie eller fastighet). Utgångspriset sätts på en måttlig nivå så att priset väcker köparnas intresse. Då bekantar så många som möjligt sig med objektet och köparna har lätt att börja ge anbud.

Köpanbud i anbudshandeln

Köparkandidaterna lämnar anbud från det skuldfria utgångspriset uppåt. Alla kan på webben se de anbud köparkandidaterna lämnar och alla har på det sättet möjlighet att utifrån den här informationen ge ett nytt anbud.

Köparkandidaterna lämnar skriftliga anbud på Sb-Hem Anbudshandel-objekten och mäklaren ser till att alla centrala villkor antecknas i dem. Ett anbud kan också vara villkorligt. Säljaren kan inte ge ett motbud såsom i traditionell försäljning.

Anbuden ska gälla i minst 48 timmar så att de andra köparkandidaterna hinner lämna sina egna anbud. Mäklaren presenterar genast anbuden för säljaren som kan ge sitt svar, antingen förkasta eller godkänna anbudet, tidigast när det varit i kraft i 44 timmar.

Sälja bostad genom anbudshandel

Det slutliga försäljningspriset bestäms utifrån efterfrågan och utbud när säljaren till slut bestämmer till vem hen säljer, till vilket pris och också om hen överhuvudtaget säljer objektet. När anbudshandeln slutar får såväl följarna som anbudsgivarna information om det..

De som är intresserade av ett objekt kan också anmäla sig som objektets följare med det formulär som finns på sidan anbudshandel. Följarna får ett meddelande i e-posten alltid när det kommer nya anbud på objektet. På sidan anbudshandel kan man se hur många följare ett objekt har.

Blev du intresserad av de möjligheter Sb-Hems anbudshandel ger försäljningen av ditt hem?
Ta kontakt med närmaste Sb-Hem så berättar vi mera.

;