Terminologi inom fastighetsförmedlingen

Fastighetsförmedlingen är en bransch full av de mest olikartade förkortningar och termer. Vi har sammanställt en lista över de vanligaste förkortningarna och termerna och deras förklaringar.

Terminologi och förkortningar inom fastighetsförmedlingen

AFM

AHM

Försäljningsförhandlare

KED

KiAT/KiLAT

YKV

AKA

Köpvittne

Varubesiktningsman

Bostadsaktie

Fristående hus

Förkortningar i samband med lägenheter

Skötselvederlag

Bolagsvederlag

Finansieringsvederlag

Disponentintyg

Bolagsordning

Redogörelse för behov av underhåll

PTS (förebyggande underhåll)

VVL eller LVIS-renovering

Undersökningsplikt

Informationsskyldighet

Köpeanbud

Handpenning

Avtalsvite/standardersättning

Försäljningspris

Köpeskilling

Skuldfri köpeskilling

Överlåtelsevinst

Köpebrev

Överlåtelseskatt

Fastigheter

Outbrutet område

Lagfartsbevis

Gravationsbevis

Fastighetsregisterutdrag

Fristående tillandning

Samfällt område

Nybygge

Bokningsavgift

Köpuppdrag

Samtycke

Fullmakt

Aktiebrev

Pantbrev

Digital bostadshandel DIAS

Konditionsbesiktning

Konditionsundersökning

Kartläggning

Konditionsbedömning

Anvisning om god mäklarsed

Konsumenttvistenämnden

RFV

NTM-centralen

Avtal om besittningsfördelning

Avtal om gemensamma arrangemang

;