Terminologi inom fastighetsförmedlingen

Fastighetsförmedlingen är en bransch full av de mest olikartade förkortningar och termer. Vi har sammanställt en lista över de vanligaste förkortningarna och termerna och deras förklaringar.

Terminologi och förkortningar inom fastighetsförmedlingen

;