Husprojektet höll på att falla samman redan i början, med det reste sig och fick fart

Det finns många skräckhistorier om husbyggnadsprojekt. Vägen från att husgrunden läggs tills hemmet är färdigt kan vara lång, men den behöver inte vara omöjlig. Även om banken redan en gång hade sagt nej till vår kund Janne Kärmeniemi och hans husprojekt, kunde han tack vare okuvlig vilja, finansiering från banken och hjälp av släkt och vänner bygga ett hem för sin familj.

Janne Kärmeniemi med familj byggde ett hus i Villmanstrand med hjälp av släkt och vänner.
Det vände sig i magen när ansökan om byggnadslån avslogs. Villmanstrandbon Janne Kärmeniemi och hans familj hade några månader tidigare sålt sin radhusbostad och bodde på hyra. Med hjälp av egna tillgångar hade han redan hunnit påbörja byggprojektet och lagt husgrunden på tomten, som är belägen i bostadsområdet Ojala-Tuomela i Villmanstrand. Kärmeniemi lärde sig den hårda vägen att det är ytterst viktigt att förhandla om finansiering på förhand.

– Jag var för optimistisk. Jag antog att det var värdefullt för banken att jag redan hade investerat eget kapital i bygget. Det har ett värde, men det är inte alla gånger lika värdefullt som pengar på ett konto, berättar Kärmeniemi.

Avslaget skrämde Kärmeniemi. Vad skulle hända om jag inte alls skulle få lån för huset? En gnista av hopp tändes på nytt när Kärmeniemi märkte att hans egen kostnadskalkyl låg mycket nära den uppskattning han fick med byggnadslåneräknaren kostnadskalkyl för nybyggnad av ett egnahemshus. I uppskattningen kunde också det egna arbetets andel uppskattas. Eftersom Kärmeniemi är en erfaren byggare räknade han med att göra en del av arbetet själv. Kärmeniemi lämnade sålunda in låneansökan. Snart satt han tillsammans med sin fru Christa i Sparbankens kontor i Villmanstrand och diskuterade byggnadslån med finansieringsexperten Tiina Luoranen.

– Även om ett husbyggnadsprojekt är ren matematik, borde låneförhandlingarna alltid vara personliga. Sparbanken var redo att lyssna på mig och förhandla. Jag fick höra att min plan kan förverkligas, men att den kräver arrangemang, berättar Kärmeniemi. 

Kärmeniemi hade på basis av sin erfarenhet som byggare gjort en preliminär kostnadskalkyl för husprojektet. Banken hjälpte honom att färdigställa kalkylen och att komma överens om låneposterna, som kunde lyftas i takt med att bygget framskred. Dessutom gav banken råd om lånesäkerheterna, som bands till byggtiden. 

Att bygga hus ligger i släkten

Kärmeniemi föddes i en husbyggarfamilj. Hans pappa byggde flera hus i takt med att familjen blev större och Kärmeniemi växte upp på byggena. Också hans bror är en erfaren byggare. Kärmeniemi har själv redan deltagit i två radhusprojekt och han arbetar med att bygga tak och göra vattenisoleringar. Att bygga är en passion och en viktig hobby för honom och därför var det självklart att han skulle bygga sitt hus själv från början till slut.

Enligt finansieringsexperten Tiina Luoranen stämmer det gamla talesättet "bra planering är halva jobbet" speciellt väl in på byggprojekt. 

– Att bygga ett hus är för många ett stort mål, ett unikt projekt och en av de största investeringarna i livet. Det lönar sig alltså att sätta mycket tid på planeringen, säger Luoranen.

Kärmeniemi hade själv den kunskap, kompetens och vilja som krävs. Från banken fick han sakkunskap om finansieringen av byggprojektet. Enligt Kärmeniemi såg Luoranen till att han var realistisk i sina planer. 

– Enligt mig har experten på banken som uppgift att påminna att ett byggnadslån är stort och att det är viktigt att förhålla sig allvarligt till det, tillägger Kärmeniemi.

Byggplanerna tar form genom samarbete mellan familjen och experterna

Planerna för det drygt 150 kvadratmeter stora huset, som har både stomme och ytterväggar av trä, tog form genom samarbete mellan Kärmeniemi och hans fru. Frun hämtade inspiration från bilder och Kärmeniemi gav synpunkter på huruvida lösningarna var möjliga att förverkliga och vilka material som skulle fungera bäst.

Enligt Kärmeniemi lönar det sig att ge planeringen tid och också att sätta ner planerna på papper så att de inte finns enbart i planerarens huvud. I planeringen måste många konstruktioner beaktas; allt från avloppslösning och uppvärmning till elsystem. Att anlita en expert för planeringen är därför att rekommendera. Kärmeniemi konsulterade en konstruktionsplanerare och även för mark-, el- och VVS-arbetena, liksom för målningen och de andra inomhusarbetena, anlitade han utomstående fackmän. 

– Det är viktigt att veta vilka delar av byggprojektet det är möjligt att utföra själv, men också att erkänna för vilka delar den egna kompetensen inte räcker till och anlita utomstående för dem, sammanfattar Kärmeniemi.

Tack vare att Kärmeniemi har många kunniga inom byggbranschen i sin vän- och bekantskapskrets var det lätt att få hjälp och rekommendationer om de bästa fackmännen. 

Klar arbetsfördelning: den ena på byggplatsen, den andra hemma med barnen

I mars 2017, när låneärendet och planerna äntligen var klara och vintern började övergå i vår, började husets stomme resas. På påsken lyftes takstolarna redan på plats och på dem lades taket under slutet av våren. Under sommaren, hösten och vintern avancerade arbetet enligt hur ofta Kärmeniemi fick hjälp med bygget. 

I familjen fördelades arbetet så att Kärmeniemi byggde huset vid sidan av sitt förvärvsarbete, under semestrarna och under några veckor av obetald semester, medan frun skötte familjens småbarn. Ibland for frun i sin tur iväg till bygget tillsammans med sin pappa och Kärmeniemi stannade hemma med barnen. Den tre månader långa permitteringen från arbetsplatsen i slutfasen av byggprojektet inföll vid en lämplig tidpunkt för Kärmeniemi, eftersom den gjorde det möjligt att bygga på heltid. 

Hjälpen de fick på bygget av bådas föräldrar var enligt Kärmeniemi oersättlig. För en erfaren husbyggare är det tekniska genomförandet bekant. Hur fort arbetet framskrider beror därför i huvudsak på hur mycket arbetskraft som finns till förfogande. 

– Om det inte finns någon person som tar tag i plankans andra ända räcker arbetet längre, sammanfattar han.

Det nya hemmet blev färdigt flera månader tidigare än planerat

Flyttlasset bars in i det färdiga huset i mars 2018. Familjen Kärmeniemi hade ursprungligen kommit överens om att huset skulle vara färdigt senast på sommaren. Men hjälpen från föräldrarna påskyndade projektet och huset blev färdigt flera månader i förtid.

Familjen har nu bott i sitt hem under alla årstider och är nöjd med det. Huset lämpar sig väl för familjens behov och inga större problem har uppstått. Men allting är inte helt färdigt.

Efter flytten har arbetet med gårdsplanen stått i tur. När våren kommer borde en frodig gräsmatta växa fram ur jorden och dessutom ska buskar planteras på gården. På sommaren har Kärmeniemi planer på att bygga en badtunna på terrassen. Också garaget är ännu halvfärdigt. De här projekten orsakar ändå inte Kärmeniemi någon stress. Det viktigaste för honom är att huset är färdigt och att byggprojektet inte inverkade på stämningen i familjen annat än stärkande. 

På vinterkvällarna när temperaturen kryper under nollstrecket värms vardagsrummet, köket och matvrån upp av den kombinerade spisen och bakugnen, som Christas pappa har murat. Om man lyssnar noga hör man att det knäpper i trähusets knutar. 

– Ett trähus lever innan det sätter sig, säger Kärmeniemi. 

Janne Kärmeniemi med familj byggde ett hus i Villmanstrand med hjälp av släkt och vänner.

Finansieringsexperten Tiina Luoranen ger fem tips till dig som bygger hus

1. Använd tillräckligt med tid till planeringen, bra planering är halva jobbet. Att bygga ett hus är för många ett stort och unikt projekt och en av de största investeringarna i livet. Banken är expert på finansiering och hjälper till att noggrant planera finansieringen och göra upp en lämplig budget för din ekonomi.

2. Kontakta banken i ett tidigt skede. Banken kartlägger dina önskemål och fastställer din betalningsförmåga samt säkerheterna för lånet.

3. Anlita byggexperter för planeringen och för att göra upp en detaljerad kostnadskalkyl. Pengarna som går åt till att anlita experter kan ge inbesparingar i ett senare skede av byggprojektet. 

4. Kom också ihåg dina andra ekonomiska angelägenheter. Utöver byggnadslånet är det viktigt att tänka på till exempel försäljningen av det gamla hemmet, försäkringarna och beredskapen inför överraskande utgifter. 

5. Håll dig till planen. Kostnadskalkylen och budgeten håller bäst om du har gjort upp dem omsorgsfullt och realistiskt och om du håller fast vid din plan. 

Är ditt mål att bygga ett eget hus? Börja resan mot det egna huset med att uppskatta finansieringsbehovet med hjälp av byggnadslåneräknaren och ansöka om byggnadslån.

 
Kategorier

Intressant just nu