Borgå är ett av de bästa ställena att bo på i Finland

Hela 18 procent av finländarna skulle vara villiga att flytta till Borgå, enligt Taloustutkimus uppskattning 2012. I en undersökning 2018 var Borgå den 7:e mest populära staden, vid bedömning av det totala intrycket.

Borgå

– Borgås dragningskraft har att göra med urbaniseringstrenden och Borgås utvecklingsorienterade stadsplanering. I Borgå pågår stora planändringar som kommer att stärka Borgås stadsbild och främja trähusbyggen igen, säger Petri Kuismanen, fastighetsmäklare på Sb-Hem Borgå.

Bra läge och trivsam miljö är styrkor

På medeltiden grundades sex städer i Finland, varav Borgå var en. Än i dag sticker Borgå ut: Taloustutkimus gjorde en undersökning om vilja att flytta 2012 och enligt den skulle 18 procent av finländarna kunna tänka sig att flytta till Borgå. Bland de 37 städer som inkluderades i undersökningen låg Borgå på 11:e plats vid bedömning av det totala intrycket. I en undersökning 2018 hade Borgå stigit till 7:e plats.

Enligt undersökningen var Borgås styrkor läget och den trivsamma, barnvänliga boende- och uppväxtmiljön. Allt fler vill att hemkommunen ska erbjuda mångsidiga möjligheter till fritidsaktiviteter. Enligt en prognos från Timo Aro på VTT kommer Borgås invånarantal att öka med över 13 procent före 2040.

Mer än en gammal stad

I dag är Gamla stan ett minne av en medeltida stadsplan som karaktäriseras av att bosättningen koncentrerades till åstranden. Så mycket som en tredjedel av trähusstaden förstördes en gång i tiden i en brand och sedermera har det byggts mest i sten. Gamla stan är en fascinerande upplevelse: labyrintiska gränder, små butiker och naturligtvis kaféer.

Miljön kring ån präglas av domkyrkan i gotisk stil, och de smala gränderna kantas av medeltida hus. I dem finns välhållna bostäder mitt i det levande kulturlandskapet. En del av husen i Gamla stan är försedda med skvallerspeglar som är fästa i fönsterkarmarna. Med hjälp av dem kan du inifrån huset se vad som sker ute på gatan.

– Skvallerspeglar finns till exempel på Berggatan och Ågatan, tipsar Kuismanen. Skvallerspeglarna kom en gång i tiden till Finland från Sverige.

Som boningsort är Borgå dock mycket mer än en gammal stad.

– Gamla stan är ett eftertraktat bostadsområde, men det är sällan där finns några lediga bostäder, säger Kuismanen.

– Utanför centrum finns det traditionella småhusområden och flera byar som passar utmärkt för familjer som vill ha utrymme och lugn och ro, säger Kuismanen.

Kuismanen berättar att det just nu byggs i Haiko, Majberget och Vårdalen i Borgå där det även finns lediga tomter. I samma områden finns också höghus- och radhusområden.

– Stadsbilden förändras också genom detaljplanen för Västra Mannerheimleden där leden blir Borgå parkgata, där olika trafikformer har beaktats jämlikt. Genom ändring av gatans dragning går trafiken naturligt mot Gamla Borgå eller centrum, säger Kuismanen om dispositionsplanen för Borgå parkgata.

Den mest berömda Borgåbon var Johan Ludvig Runeberg

Den mest berömda Borgåbon är säkerligen Johan Ludvig Runeberg – vår nationalskald – som flyttade till Borgå med sin växande familj 1837 och bodde där fram till sin död. Runebergs hem är numera ett museum, och skaldens födelsedag den 5 februari firas genom många olika aktiviteter. År 2021 är aktiviteterna begränsade, men till exempel det traditionella Runebergspriset i litteratur kommer sannolikt att delas ut.

Fest eller vardag – i Borgå finns det alltid Runebergstårtor. Det är känt att Runeberg var mycket svag för sötsaker. Det sägs att Runeberg en dag var sugen på någonting sött och bad sin hustru laga någonting gott. Eftersom Fredrika inte hade någonting lämpligt att servera bestämde hon sig för att baka en tårta av de ingredienser hon hade.

I artikelserien ”De bästa ställena att bo på i Finland” berättar vi om populära bostadsområden. Den första delen i serien handlar om Borgå.

Intressant just nu

;