Bostäder köps ofta utgående från en privatvisning

På grund av viruspandemin våren 2020 ändrades visningarna på ett ögonblick från allmänna visningar till enbart privatvisningar. Detta kanske ledde till att de som var på väg att sälja sin bostad kände osäkerhet. I verkligheten har det redan före pandemin varit mycket vanligt att en bostad säljs med hjälp av privatvisningar.

Leena Haataja

Man föreställer sig att en första visning med många intresserade är en garanti för en snabb bostadsaffär. Detta kan vara sant när det gäller mycket eftersökta objekt i storstäder, men för andra objekt passar en privatvisning ofta bättre.

– En privatvisning kan anpassas efter köparens tidtabell. Det förekommer ingen stress och därför är det enklare att ta sig en grundlig titt på bostaden, övriga utrymmen, gårdsplanen och grannskapet än vid en allmän visning. Det finns inga andra intresserade och förmedlaren finns där för att svara på just dina frågor, berättar Leena Haataja, företagare och fastighetsförmedlare (AFF, AFM) vid Sb-Hem Kajana.

Även Sb-Hems försäljningssiffror är ett bevis på privatvisningarnas effektivitet.

– Genomförda bostadsköp vid Sb-Hems kontor i Kajana var till antalet lika många i slutet av maj 2020 som i slutet av maj 2019, även om vi våren 2020 kämpade med viruspandemin och visningen av bostäder endast genomfördes som privatvisningar. Människornas behov av att byta hem har inte upphört, säger Haataja.

Allmänna visningar nu på nätet

En allmän visning av bostaden spelar en egen roll vid bostadsköp. De ger ett bra första intryck. En allmän visning lämpar sig även för kunder som nyligen har börjat fundera på att köpa bostad och därför gör en kartläggning av utbudet, prisnivån och de egna önskemålen. Naturligtvis finns det också de som av purt intresse går på visningar.

Digitala allmänna visningar har blivit allt vanligare.

– Viruspandemin lärde oss verkligen att bra bilder, en livevisning av bostaden och till och med en mobilvideo kan utgöra en bra början. En potentiell köpare kan sitta hemma i soffan och få en allmän bild av hur bostaden ser ut. När det överhuvudtaget inte förekom några allmänna visningar våren 2020 ersattes dessa delvis av digitala visningar, förklarar Leena Haataja.

Det lönar sig alltid att göra ett bostadsköp efter att man har besökt bostaden eller fastigheten.

– Man måste på plats få en bild av bostadens atmosfär och skick samt grannskapet. Köparen har även en lagstadgad skyldighet att granska bostaden före ett bostadsköp. Därför säljer vi inte några objekt innan köparen har besökt bostaden, säger Haataja.

Fundera på priset om bostaden inte kan säljas

När det gäller de mest svårsålda objekten önskar säljaren ofta att förmedlaren ordnar en allmän visning. Men det är det inte en lösning på problemet.

– Vad gäller objekt som få visar intresse för hjälper en allmän visning inte förmedlaren få fler personer på plats än vid en privat visning. I stället bör man försöka öka intresset genom att justera objektets pris och ge det mer synlighet i säljportaler och på sociala medier, vilket idag är en utmärkt marknadsföringskanal, säger Leena Haataja.

Säljaren kanske oroar sig för att antalet privata visningar ger säljaren mer städjobb.

– Vi meddelar alltid om en privat visning i god tid, inte samma dag. Det är också alltid trevligare att städa när det är frågan om någon som på allvar söker ett hem. Det känns verkligen tråkigt om säljaren städar inför en allmän visning, men ingen dyker upp. Vid en privat visning är risken för detta liten, säger Haataja.

– För privata visningar gäller samma grundläggande frågor i anslutning till säljaren som för en allmän visning: gallra bort saker från bostaden, städa, vädra och lämna på belysningen, avslutar Leena Haataja.

Har du planer på att sälja eller köpa ett nytt hem? Låt Sb-Hem hjälpa dig. Lämna kontaktbegäran.
...