“Det viktigaste i mitt arbete är nöjda kunder”

Eija Leinivuo är Sb-Hem-företagare i Kouvola och Kausala. Hon är en av de första företagarna i Sb-Hem-kedjan och gick med år 2011. För Eija handlar fastighetsförmedling om att jobba med människor.

– Respekt för människorna och nöjda kunder är det viktigaste för mig, säger Eija inledningsvis.

Eija har arbetat som företagare och fastighetsmäklare sedan år 1998. Hon köpte Kouvolan Kotikeskus och övergick från bankbranschen till fastighetsförmedling, en naturlig övergång. Kunderna var bekanta från arbetet i banken och därför var det lätt att gå in i branschen.

– Det var lätt att starta tillsammans med ett gammalt företag som hade ett rykte: lokalerna och utrustningen fanns färdigt, berättar Eija.

Numera när Eijas företag hör till Sb-Hem-kedjan får hon all hjälp hon behöver, såsom juridisk rådgivning, utbildning och material, från centralenheten.

– Trösken är låg för att vara i kontakt till Sb-Hems ledning och övriga personal. Jag har varit med i kedjan i 10 år och dessförinnan jobbat 15 år som privatföretagare. Jag värdesätter det stöd och det färdiga konceptet som kedjan erbjuder, berättar Eija.

Arbetsglädjen ska synas utåt

I och med digitaliseringen sker det snabba förändringar i branschen. Eija vill ändå påminna om att fastighetsmäklarens arbete handlar om kundservice och att varje kund och objekt är unika. Erfarenhet ger nytta och den vill Eija ge vidare till nästa generation.

– Yngre mäklare vill jag uppmana att ta tillfället i akt och lyssna på oss äldre. Lokalkännedom, uppgifter om områden och statistik säger inte allt. Vi är tre äldre och tre yngre fastighetsmäklare. Vi delar av oss av kunskapen allteftersom branschen förändras snabbt, bland annat i och med digitaliseringen, berättar Eija.

I sitt eget arbete vill Eija framhäva att alla människor är värdefulla – alla har gjort sig förtjänta av respekt, dvs. bra service.

– Bostaden är viktig för både försäljaren och köparen. Den kan utgöra en persons hela egendom. Därför bör man förhålla sig till kunderna på rätt och tillbörligt sätt. Löften till kunderna ska infrias och det ska synas att det är en glädje att få utföra förmedlingsuppdraget, påminner Eija.

Som företagare medverkar Eija i all verksamhet, även om hon har fem anställda – inklusive en egen dotter. Men att arbeta som ett team är trevligt och arbetsglädjen uppkommer i ett samarbete där man uppmuntrar och stöder varandra.

Egen tid måste avsättas

Sb-Hem Kouvola har tidigare samarbetat med Helmi Säästöpankki i Lahtis, men vid årsskiftet öppnaar banken ett nytt verksamhetsställe i Kouvula i samma hus som Sb-Hem.

– Det medför nya vindar för oss men framför allt samarbete och säkert också nya kunder, säger Eija belåtet.

Eija brukar påminna sig själv och sina anställda om vikten av att hålla semester och lediga dagar regelbundet.

– Själv jobbar jag när det finns arbete. Särskilt våren är bråda tider särskilt när det gäller att skaffa nya uppdrag och försäljningen tar fart när det går mot sommar. Under lugnare tider vilar jag och samlar krafter, säger Eija.

Disponeringen av tiden är enligt Eija en av de viktigaste frågorna i dagens arbetsliv. Hur vi använder vår tid, också under arbetsdagsdagen, påverkar hur vi orkar i arbetet. 

– Det är bra att dirigera telefonsamtal och e-post till en kollega eller till kontoret, även under en kortare ledighet.

Att föra en öppen diskussion på kontoret är också viktigt.

– Alla säljer allas objekt och med hjälp av arvodena uppmuntrar vi till engagemang i varandras objekt. Tips och hjälp med värdering ges alltid när någon frågar, säger Eija.

Intressant just nu

;